Αυτοδιοίκηση
Ηγουμενίτσα: Διακοπή κυκλοφορίας για 10 ημέρες στο Γκανί PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την vdella   
Τρίτη, 09 Μάιος 2017 15:22
Σε εκτέλεση της με αριθ. 2169/6-2-2017 Σύμβασης Κατασκευής Έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΚΑΝΙ», πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο πρόσβασης προς Φιλοθέη (Γκανί) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου.
Περισσότερα...
 
Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Νέας Σελεύκειας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την vdella   
Τρίτη, 09 Μάιος 2017 15:20
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 42, πραγματοποιείται ανάρτηση των σχεδίων στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 324/16-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.
Περισσότερα...
 
Eπέκταση της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Ηγουμενίτσας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την vdella   
Τρίτη, 09 Μάιος 2017 15:19
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης του σχεδίου επέκτασης της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, πραγματοποιείται ανάρτηση των σχεδίων στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 368/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.
Περισσότερα...
 
Ηγουμενίτσα: Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την vdella   
Τετάρτη, 03 Μάιος 2017 22:29

logo

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του  Συμφώνου των Δημάρχων της Ε.Ε, στο οποίο συμμετέχει από τον Νοέμβριο του 2015, ξεκίνησε την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συμφώνου. Η εκπόνηση χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Περισσότερα...
 
Ο Δημήτρης Πάκος νέος Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την vdella   
Τετάρτη, 03 Μάιος 2017 22:07

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

Την με αριθ, 146/2017 απόφαση του, περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Το γεγονός ότι στον Δήμο Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και όπως τροποποιήθηκαν, δύναται να ορισθούν έξη (6) αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων δυο δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία ( παρ. 3ε άρθρου 3 Ν. 4051/2012 ).

Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, ως και την επίτευξη συντονισμού κατά την άσκηση της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημοτικού έργου γενικότερα.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 8 από 148
copyright ©2010 vdella.com -- powered by web-way