Περιβάλλον
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2011 20:48

 

2011-01-18 19:31:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητά μέλη – φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχαιολογικών χώρων Ν. Θεσπρωτίας σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δασάκι Ηγουμενίτσας. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υφίστανται στην περιοχή μας.

 

Θα είναι μεγάλη χαρά για εμάς να παρευρεθείτε.

 

 

 

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

 

 

 

 

 

 

 

Επανέρχεται το υδροηλεκτρικό στην Αβαρίτσα;

2011-01-17 22:11:35

 

 

Επανέρχεται το υδροηλεκτρικό στην Αβαρίτσα;

 

Εγκρίθηκε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 5,7 MW στον Καλαμά και συγκεκριμένα στα όρια των Δήμων Φιλιατών και Παραμυθιάς. Φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ.

 

H ΔΕΗ Ανανεώσιμες - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ κατέχει άδειες παραγωγής για τρία μικρά υδροηλεκτρικά έργα στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας και Αρκαδία, συνολικής ισχύος 21,4W. Ένα από αυτά ήδη κατασκευάζεται, επί του ποταμού Αξιού, ΜΥΗΕ Ελεούσας, ισχύος 6,6ΜW.

 

Το υδροηλεκτρικό έργο, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, προτείνεται να αξιοποιήσει ενεργειακά τις παροχές του ποταμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τον σχεδιασμό του έργου και τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά μικρής κλίμακας ως προς το σύνολο των παραμέτρων του.

 

Το ιστορικό του έργου

 

Για το έργο αυτό, όπως αναφέρεται στη σχετική προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπεβλήθη στο ΥΠΕΧΩΔΕ από την εταιρεία, είχε υποβληθεί αρχικά στο ΥΠΑΝ, από την τότε ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ, αίτημα για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και παράλληλα είχε υποβληθεί ο σχετικός φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης. Ωστόσο, δεν καταστεί δυνατή η εξέλιξη της διαδικασίας τότε και συγκεκριμένα:

 

Στις 18/02/2002 υπεβλήθη στην Περιφέρεια Ηπείρου – Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, αίτηση για άδεια εγκατάστασης και ενάμισι χρόνο μετά, στις 28.08.2003, εκδόθηκε τελικά απορριπτική απόφαση από την Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου βασιζόμενη στα εξής:

 

- Κίνδυνος υπερκάλυψης του φράγματος από τη μεταφορά φερτών στερεών υλικών

 

- Δυσμενείς επιπτώσεις στην κυκλοφορία ψαριών

 

- Δυσκολία στην εξάσκηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων (rafting, canoe-cayak)

 

- Κίνδυνος πλημμυρών και υποβάθμισης – καταστροφής των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων εξαιτίας εξαιτίας των φαινομένων του μαιανδρισμού που θα εμφανιστούν μετά τις προσχώσεις.

 

Η επενδύτρια εταιρεία, θεωρώντας καταχρηστική την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, υπέβαλλε στις 23.10.2003 προσφυγή στο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Μετά την παρέλευση σχεδόν 3 ετών, στις 12.12.2006 το θέμα συζητήθηκε και η απόφαση του δικαστηρίου εξεδώθη την 05.06.2007, η οποία παραπέμπει την υπόθεση στο ΣτΕ, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι στερείται αρμοδιότητος.

 

Τι γίνεται σήμερα

 

Η εταιρεία – προκειμένου της συντομότερης και ουσιαστικότερης διευθέτησης του θέματος, όπως αναφέρει στην ΠΠΕ, παραιτήθηκε από προσφυγή που είχε υποβάλλει στο ΣτΕ κατά της Απορριπτικής Απόφασης και επανέρχεται με τροποποιημένη την αρχική προμελέτη ως εξής:

 

Εγκατάσταση 8 βαθειών διωρύγων επί του φράγματος, οι οποίες φράσσονται με θυροφράγματα, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης φαινομένων πλημμυρών και πρόσχωσης φερτών, καθώς και η εγκατάσταση διόδου κανόε – καγιάκ για την εξάσκηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων κατά τη λειτουργία του έργου. Σύμφωνα με την προμελέτη, με την εγκατάσταση των διωρύγων επιτυγχάνεται απόλυτη προστασία έναντι πλημμυρών, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων.

 

Επί της νέας τροποποιημένης/προμελέτης το τμήμα αλιείας της Ν.Α. Θεσπρωτίας, έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά με το εξής σκεπτικό:

 

· «Η Π.Π.Ε.Α. δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη στιγμή που δεν αναλύει και δεν τεκμηριώνει τις επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα ούτε ανά είδος και πολύ περισσότερο ούτε ποσοτικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ουσιαστικά παρακάμπτει το ζήτημα της θνησιμότητας στους στροβίλους για τα άτομα με μεγέθη που ξεφεύγουν από «την κατάλληλη εσχάρα» (σελίδα 101 της Π.Π.Ε.Α.)

 

· Η Π.Π.Ε.Α. περιγράφει στοιχειωδώς τον ιχθυοδιάδρομο χωρίς να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητά του ανά είδος ιχθυοπανίδας και ενώ αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός των ιχθυοδρόμων εξαρτάται από πολλές παραμέτρους με σημαντικότερο κριτήριο το είδος της ιχθυοπανίδας κλπ. Στην περίπτωση του ποταμού Καλαμά για τον σχεδιασμό του ιχθυοδρόμου θα ληφθούν υπόψη κατά κύριο λόγο οι ικανότητες κολύμβησης και άλματος της πέστροφας.

 

· Μια λεκάνη κατάκλισης έκτασης 223.000 m2 θα αλλάξει ριζικά τα ενδιαιτήματα των ειδών ψαριών και των άλλων υδρόβιων και μη οργανισμών της περιοχής και όχι μόνο τη φωλεοποίηση και αναπαραγωγή ορισμένων ειδών όπως αναφέρεται στην Π.Π.Ε.Α. (σελίδα 99)

 

· Η Π.Π.Ε.Α. δεν περιλαμβάνει περιγραφή της κατακλυζόμενης περιοχής με την απαιτούμενη λεπτομέρεια για τα κρίσιμα στοιχεία του περιβάλλοντος και δεν σχολιάζει ούτε τεκμηριώνει την επίδραση των αλλαγών ως προς τα ρευστοδυναμικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ποταμού στη λεκάνη κατάκλισης καθώς και στην γειτονική προστατευόμενη περιοχή των “Στενών Καλαμά”.

 

· Δεν γίνεται συνολική θεώρηση του ποτάμιου οικοσυστήματος σε όλο του το μήκος, ενώ η Π.Π.Ε.Α. παρακάμπτει ουσιαστικά το κρίσιμο ζήτημα της αθροιστικής επίδρασης των υπαρχόντων και σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων στον Καλαμά».

 

Έχει δε κατατεθεί διαμαρτυρία από πολίτες στην ΕΥΠΕ του ΠΕΧΩΔΕ με το σκεπτικό: «Στην δημοσιοποίηση ΜΠΕ για παρόμοια έργα και στην συγκεκριμένη Π.Π.Ε.Α., δεν γίνεται συνολική θεώρηση του ποτάμιου οικοσυστήματος σε όλο το μήκος του και δεν εξετάζεται η αθροιστική επίδραση των υπαρχόντων και σχεδιαζόμενων Υ/Η στον ποταμό. Ήδη πριν από ένα-δυο χρόνια είχε σχεδιαστεί άλλο ΥΗΕ στη θέση «Πέντε Εκκλησιές» του ποταμού Καλαμά, από την «HYDROTEN».Πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια τον σχεδιασμό και άλλων δύο Υ/Η στις θέσεις «Μαζαράκι» του Δήμου Άνω Καλαμά και «Γκρίμποβο» του Δήμου Μολοσσών του Ν. Ιωαννίνων επί του ποταμού Καλαμά. Για τα σχεδιαζόμενα έργα και τον τρόπο σχεδιασμού, είχαν διατυπωθεί έντονες διαμαρτυρίες και αντιρρήσεις από πολίτες και φορείς (Ν.Α.Θεσπρωτίας, Δήμοι κλπ.) Την ίδια στιγμή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων έχει δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να εκπονήσει συνολική μελέτη. Ο κίνδυνος να γίνει ο Καλαμάς, σειρά συνδεόμενων λεκάνων/ταμιευτήρων χωρίς ζωή και-επιπλέον-να μην αξιοποιηθούν τελικά οι πιο πρόσφορες θέσεις, είναι προφανής».

 

 

 

Τι προβλέπει το έργο

 

Σύμφωνα με την ΠΠΕ, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 5,7ΜW επί του Ποταμού Καλαμά, στους Δήμους Φιλιατών και Παραμυθιάς του Ν. Θεσπρωτίας.

 

Το έργο χωροθετείται στην περιοχή του συνοικισμού Αβαρίτσα, πολύ κοντά στην περιοχή της Μπολιάνας και της ιστορικής Γέφυρας που υπάρχει εκεί.

 

Το έργο περιλαμβάνει:

 

- Φράγμα βαρύτητας από σκυρόδεμα ύψους 10,50 μέτρων και μήκους 150 μ. συνολικά. Στο φράγμα προβλέπεται διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας και διάταξη άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων.

 

- Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

- Βελτιώσεις της υφιστάμενης οδοποιίας για την προσπέλαση στη θέση του φράγματος

 

- Δίκτυο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής

 

 

 

 

Ημερίδα για τη βιοποικιλότητα στην Παμβώτιδα

2011-01-17 22:05:09

 

 

Σταύρος Καλογιάννης: Ας ακούσει επιτέλους το ΥΠΕΚΑ και τις φωνές της λογικής, η αλαζονεία δεν είναι καλός σύμβουλος στην πολιτική

 

Στην ημερίδα με θέμα «Βιοποικιλότητα και παραγωγικότητα στη λίμνη Παμβώτιδα» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Φορέας Διαχείρισης της Παμβώτιδας παρέστη το περασμένο Σάββατο, (15/01), ο βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης ο οποίος στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε:

 

«Πολλές είναι σήμερα οι απειλές για τη βιοποικιλότητα, όμως δύο είναι οι σοβαρότερες που σχετίζονται με την συμπεριφορά του ίδιου του ανθρώπου.

 

1η απειλή : Η κλιματική αλλαγή

 

Τα τελευταία διακόσια χρόνια η οικονομική ανάπτυξη και το κυνήγι της παραγωγικότητας ώθησαν τον άνθρωπο σε άλλη νοοτροπία, σε άλλες πρακτικές. Ο άνθρωπος συμπεριφέρθηκε πολλές φορές στη Γη ως κατακτητής, την περιφρόνησε βαθιά και η φύση τον εκδικήθηκε.

 

Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να πεισθεί ο άνθρωπος ότι η Γη διαθέτει δικό της ρυθμιστικό σύστημα, που λειτούργησε εκατομμύρια χρόνια. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες ο άνθρωπος αντελήφθη ότι οι παραγωγικές του δυνάμεις είναι πεπερασμένες, άκουσε τα προειδοποιητικά μηνύματα των επιστημόνων και άρχισε να λαμβάνει μέτρα σε διεθνές επίπεδο. Όμως μόνο τα διαχειριστικά μέτρα, όπως το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών, δεν αρκούν. Χρειάζεται να αλλάξει συμπεριφορά και τρόπο ζωής ο άνθρωπος για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

 

2η απειλή : Η εξάπλωση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ)

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η χωρίς έλεγχο και διαφανείς κανόνες εξάπλωση των ΓΤΟ που προωθείται από τις μεγάλες εταιρείες βιοτεχνολογίας, θα αποτελέσει σημαντική άμεση απειλή για τη βιοποικιλότητα. Όταν ένα είδος χάνεται, εξαφανίζεται δια παντός, δηλαδή η βλάβη που επέρχεται είναι μη αναστρέψιμη. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στο χώρο της βιολογικής ποικιλομορφίας έχει μεγάλη βαρύτητα, υπό την έννοια ότι εξασφαλίζει τη συνετή διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.

 

Τονίζω ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στα Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, από κοινού με την Αυστρία, την πενταετία 2004-2009, με τεκμηριωμένες θέσεις για την αποτροπή της εξάπλωσης των ΓΤΟ. Την ίδια περίοδο, για την διατήρηση της βιοποικιλότητας το ΥΠΕΧΩΔΕ υλοποίησε μια σειρά από δράσεις και μέτρα. Στην κατεύθυνση αυτή:

 

- Θεσμοθετήθηκαν 13 νέες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000»

 

- Θωρακίστηκαν οικονομικά και θεσμικά οι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

 

- Εκπονήθηκε Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα για τη δεκαπενταετία 2009-2023, κεντρικός στόχος της οποίας είναι η ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Η Στρατηγική έθεσε το πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα, μέσα από ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

 

- Τέθηκε η βιοποικιλότητα ως ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Επιχ/κού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη“ (2007 – 2013), όπου προβλέπονται δράσεις ύψους 225 εκατομμυρίων ευρώ για την διατήρησή της.

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ξεκίνησε πέρυσι με πολλές τυμπανοκρουσίες δυστυχώς στην πορεία έχασε το δρόμο. Είναι ενδεικτικό ότι κατέθεσε τον περασμένο Ιούλιο σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλότητα και μέχρι σήμερα δεν το έχει προωθήσει, παρ’ ότι το 2010 είχε οριστεί ως έτος βιοποικιλότητας από τον ΟΗΕ.

 

Το δε νέο σχέδιο που ετοιμάζει περιέχει τόσες ασάφειες και γενικότητες που είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ως έχει, διακινδυνεύω δε να πω ότι εάν δεν τροποποιηθεί κινδυνεύει να πέσει η Κυβέρνηση!

 

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω για πολλοστή φορά ότι το σχέδιο ΠΔ που προωθείται για την θεσμοθέτηση της λίμνης Παμβώτιδας ως περιοχή οικοανάπτυξης, το οποίο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ουσιαστικές διορθώσεις, πρέπει να ακολουθήσει την θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων. Πρώτα πρέπει να εκδοθεί το ΠΔ του Ρυθμιστικού, που αποτελεί το όλον και μετά το ΠΔ της λίμνης, που αποτελεί το μέρος.

 

Το οικοσύστημα της Παμβώτιδας προστατεύεται σήμερα από την εγκεκριμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ (το 2001) Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Το γεγονός ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο εκπονήθηκε τη διετία 2007 – 2009 και περιλαμβάνει πολύ επικαιροποιημένα στοιχεία για το λιμναίο οικοσύστημα αποτελεί έναν ακόμα λόγο που πρέπει να προηγηθεί η θεσμοθέτησή του.

 

Ας ακούσει επιτέλους το ΥΠΕΚΑ και τις φωνές της λογικής, η αλαζονεία δεν είναι καλός σύμβουλος στην πολιτική».

 

 

 

 

Ενστάσεις για τους Αγωγούς

2011-01-16 11:35:57

 

Η εμπλοκή της Ελλάδας, έστω και με δευτερεύοντα ρόλο, στον διεθνή ανταγωνισμό για τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλεί αντιφατικές αντιδράσεις. Αρκετοί ενθουσιάζονται με τη συμμετοχή στο σύγχρονο «μεγάλο παιγνίδι» και τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει. Άλλοι επιμένουν στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των αγωγών και στον ρόλο τους στο ξεπέρασμα της κρίσης. Και, τέλος, ορισμένοι επικεντρώνονται στο πολιτικό «χρώμα» των δικτύων, θεωρώντας ότι ορισμένα προάγουν και άλλα υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.

 

Για την αριστερά τα πράγματα (θα έπρεπε να) είναι απλούστερα: Τα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, εκτός από τεράστια κέρδη για τις εμπλεκόμενες μερίδες του κεφαλαίου, εγκυμονούν γεωπολιτικές εντάσεις και ανταγωνισμούς, κινδύνους συγκρούσεων και οικολογικών καταστροφών και οπωσδήποτε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι ποσότητες του φυσικού αερίου μεταφέρονται τράνζιτ στις μεγάλες αγορές και κατά κανόνα δεν συνδυάζονται με τις αναπτυξιακές προοπτικές των χωρών διέλευσης, οπότε το όφελος περιορίζεται στα, υψηλά βεβαίως, τέλη. Οι θέσεις μας για αποκεντρωμένη παραγωγή, εξοικονόμηση και κοινωνικό έλεγχο στην ενέργεια τη φέρνουν σε θέση αντίθεσης με την κούρσα των αγωγών, ανεξάρτητα εάν την οδηγεί ο Ομπάμα, ο Πούτιν ή οποιοσδήποτε άλλος.

 

Επειδή όμως οι εξελίξεις δεν εξαρτώνται από την αριστερά, σημασία δεν έχει τόσο η γενική θεωρία όσο η στήριξη συγκεκριμένων μετώπων, όπως αυτό για τον τουρκο-ελληνο-ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου TGI. Η σχεδιαζόμενη διαδρομή του από την Ήπειρο, μέσα στην καρδιά εθνικών πάρκων, και κυρίως η πόντισή του στο Ιόνιο πέλαγος, στην περιοχή της Πέρδικας Θεσπρωτίας, προκαλούν τις αντιδράσεις των συλλογικών της φορέων. Η περιοχή βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής ζώνης του νομού, υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες και συντηρεί πολλές θέσεις εργασίας, χαρακτηρίζεται δε ως ζώνη υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και παραθεριστικής κατοικίας από το Χωροταξικό Σχέδιο Ηπείρου.

 

Το πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στις επιπτώσεις στην τουριστική εικόνα της περιοχής και στην υποβάθμιση των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Πιο σοβαροί είναι οι κίνδυνοι έκρηξης λόγω της υψηλής συμπίεσης του αερίου, αναγκαίας για την υποθαλάσσια διαδρομή του στο Ιόνιο πέλαγος. Από την άποψη αυτή, η τοποθέτηση του σταθμού συμπίεσης πολύ κοντά στον οικισμό της Πέρδικας συνιστά μείζον ζήτημα. Εξίσου ανησυχητική είναι η συνέχεια, καθώς, σύμφωνα με παλιότερη ειδησεογραφία, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει παράλληλη διαδρομή και σημείο εξόδου στο Ιόνιο και για τον δεύτερο αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος σχεδιάζεται να περάσει από το ελληνικό έδαφος, τον πολυσυζητημένο ρωσικών συμφερόντων South Stream.

 

Όχι βέβαια ότι πρόκειται για την ορθολογική επιλογή της συντομότερης διαδρομής προς τη νότια Ιταλία. Αντίθετα, η παράκαμψη του εμποδίου της Κέρκυρας από τον Νότο είναι κατά πολλά χιλιόμετρα μεγαλύτερη και εκατομμύρια ευρώ ακριβότερη από την εναλλακτική επιλογή της βόρειας παράκαμψης και της πόντισης του αγωγού στο ύψος των ελληνοαλβανικών συνόρων. Ακόμη και εάν απαιτούνταν η χρήση του αλβανικού υποθαλάσσιου χώρου με ένα αντίστοιχο ποσοστό των τελών διέλευσης, οι οικονομίες κλίμακας θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερες. Στο κάτω-κάτω οι ισορροπίες της περιοχής, αλλά και το φάσμα της εγκατάστασης ιταλικών πυρηνικών εργοστασίων στην Αλβανία, την οποία διαπραγματεύονται οι κυβερνήσεις Μπερλουσκόνι και Μπερίσα, επιβάλλουν τη συνεργασία με τη γειτονική χώρα και την προσφορά εναλλακτικών επιλογών στην άρχουσα τάξη της.

 

Επιστρέφοντας στα γεωγραφικά δεδομένα, δεν είναι τυχαίο ότι ο τρίτος αγωγός φυσικού αερίου, που θα περάσει από τη Βόρεια Ελλάδα με κατεύθυνση την Ιταλία, ο Trans Adriatic Pipeline μιας ελβετο-νορβηγικής κοινοπραξίας, αξιοποιεί το χιλιομετρικό πλεονέκτημα μιας ακόμη βορειότερης χάραξης, καθώς η πόντισή του στην Αδριατική τοποθετείται κοντά στην πόλη Φίερι, πολύ βορειότερα μέσα στο αλβανικό έδαφος.

 

Η προοπτική των πολλών αγωγών θέτει το δίλημμα, αντιπροσωπευτικό οπωσδήποτε της σημερινής εποχής: από τη μία πλευρά η επιλογή των παγκοσμιοποιημένων δικτύων, στην οποία μάλιστα επενδύεται και μια επιθετική ρητορεία περί «εθνικού συμφέροντος», από την άλλη η υπαρκτή πραγματικότητα της ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της Πέρδικας έχουν επιλέξει με σαφήνεια το είδος του πατριωτισμού που τους εκφράζει και έχουν αποφανθεί προ διετίας σε δημοψήφισμα κατηγορηματικά (1.259 ψήφοι έναντι 10) εναντίον του αγωγού. Το ζήτημα είναι οι υπόλοιποι.

 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=593074

 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2011-01-14 19:33:33

 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

 

Σύσκεψη με αντικείμενο τη μελέτη για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έγινε σήμερα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, παρόντων των Αντιπεριφερειαρχών και εκπροσώπου της μελετητικής ομάδας που παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της μελέτης.

 

Μετά τη σύσκεψη δήλωσε ότι έγινε μια χρήσιμη συζήτηση, ωστόσο, πρόσθεσε, ότι μετά από συναντήσεις που είχε με δημάρχους διαπίστωσε ότι οι Δήμοι, λόγω των οργανωτικών αλλαγών που επιβάλλει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν είναι σε θέση να καταθέσουν προτάσεις στη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2011, που είχε τεθεί ως προθεσμία. Για το λόγο αυτό θα ζητήσει από τη Γ.Γ. να δοθεί μικρή παράταση, ώστε να κατατεθούν επεξεργασμένες προτάσεις.

 

 

 

 

Αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού

2011-01-11 21:48:45

 

 

Την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού σχεδιάζει η Περιφέρεια Ηπείρου

 

 

 

Με έγγραφό της (7-1-2011) προς την Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η Περιφέρεια Ηπείρου, ενημερώνει ότι: α) προτίθεται να κινήσει αμέσως με πρωτοβουλία της τη διαδικασία για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Ηπείρου, β) ζητά τη συγκατάθεση του ΥΠΕΚΑ ώστε να κινήσει αμέσως τις σχετικές διαδικασίες και γ) προτείνει να καλυφθεί η δαπάνη της μελέτης αναθεώρησης από οικονομικούς πόρους του ΥΠΕΚΑ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού της.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

 

 

Με την υπ’ αριθμ. 25301/25-6-2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1451/6-3-203 τεύχος Β), εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Τα Περιφερειακά Πλαίσια πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και να εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις βασικές προτεραιότητες και επιλογές με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού και επιλογών χωρικής ανάπτυξης. Αναθεωρούνται ανά πενταετία (παρ. 5 και 6 άρθρου 8 ν. 2742/99), η δε διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησής τους μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία της ενδιαφερόμενης περιφέρειας μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και ήδη ΠΕΚΑ (παρ. 3.α. άρθρου 8 ν. 2742/1999).

 

Είναι λοιπόν δεδομένη η τεράστια σημασία των Περιφερειακών Πλαισίων για κάθε Περιφέρεια και αδήριτη πλέον η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Περιφέρειας Ηπείρου για τους παρακάτω λόγους:

 

- Δεν έχει συνταχθεί μέχρι τώρα, αν και έπρεπε, καμία έκθεση αξιολόγησης για το υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο.

 

- Έχει ήδη εκπονηθεί και θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ Α 128/3-7-2008) και τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ Β 2464/3-12-2008), τη Βιομηχανία (ΦΕΚ ΑΑΠ 151/13-4-2009) και τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β 1138/11-2009), με τις κατευθύνσεις των οποίων οφείλει να συμμορφωθεί το Περιφερειακό Πλαίσιο, με σχέση ειδικού προς γενικό.

 

- Στο υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο μάλιστα πρόκειται να αναθεωρηθεί.

 

- Με το πρόγραμμα Καλλικράτης (ν. 3852/2010) άλλαξε ριζικά η αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

 

- Τέλος με το άρθρο 268 παρ. 1 ν. 3852/2010 κάθε Περιφέρεια οφείλει να καταρτίσει στο πρώτο εννεάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τριετούς διάρκειας.

 

 

 

 

 

 

Νέο υδροηλεκτρικό στον Καλαμά

2011-01-09 23:01:59

 

Εγκρίθηκε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 5,7 MW στον Καλαμά και συγκεκριμένα στα όρια των Δήμων Φιλιατών και Παραμυθιάς.

 

Φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

 

Το υδροηλεκτρικό έργο, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, προτείνεται να αξιοποιήσει ενεργειακά τις παροχές του ποταμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τον σχεδιασμό του έργου και τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά μικρής κλίμακας ως προς το σύνολο των παραμέτρων του.

 

Ολόκληρη τη γνωμοδότηση μπορείται να κατεβάσετε εδώ.

 
Χότκοβα ή Λιμνοπούλα Παραμυθιάς... PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2011 20:47

 

2011-01-04 22:15:32

 

Γράφαμε στις 25-10-2010 (http://www.vdella.com/newsdesk_info.php?newsPath=209_179_182&newsdesk_id=724) πως η φύση δεν περιορίζεται... και πως ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι ένα άλυτο πρόβλημα... προσπαθώντας να εφιστήσουμε την προσοσχή κάποιων στο αρδευτικό έργο που γίνεται στη Χότκοβα...

 

Δύο μήνες μετά, συνάδελφοι από την Αθήνα... ασχολήθηκαν και αυτοί με το θέμα..

 

Αναδημοσιεύουμε ρεπορτάζ από τη REAL.GR με τίτλο "Χάθηκε μια λίμνη στη Θεσπρωτία" και αναρωτιόμαστε γιατί οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες κάποιων σ' αυτόν τον τόπο εκφράζονται επιλεκτικά και κατά βούληση!

 

--------------------------------------------------

 

Χάθηκε μια λίμνη στη Θεσπρωτία

 

3/1/2011 2:45:00 μμ

 

Μία κατεστραμμένη περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στη χώρα μας από την Ηγουμενίτσα:

 

 

 

πρόκειται για τον υγρότοπο της Λιμνοπούλας Παραμυθιάς, όπου εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του αρδευτικού έργου Χότχοβας Θεσπρωτίας.

 

 

 

«Καταστράφηκε μία λίμνη. Τα πουλιά ήδη μετακόμισαν», τονίζει ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, Θόδωρος Κομηνός, ο οποίος ετοιμάζεται να καταγγείλει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και να ζητήσει αποκατάσταση του υγροτόπου.

 

 

 

Η νομαρχία Θεσπρωτίας, από την πλευρά της, τονίζει πως «οι περιβαλλοντικοί όροι τηρούνται μέχρι κεραίας» και ότι, αντιθέτως, με το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υγρότοπος θα αναβαθμιστεί.

 

 

 

Το έργο, το οποίο γίνεται για λογαριασμό της νομαρχίας Θεσπρωτίας, περιλαμβάνει την «κατασκευή αρδευτικού δικτύου, με σύστημα κλειστών αγωγών υπό πίεση, σε έκταση 3.100 στρεμμάτων».

 

 

 

Μπάζωσαν τον υγρότοπο

 

 

 

Ωστόσο, οι εργασίες κατασκευής δεν έγιναν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περιβαλλοντική μελέτη και στερούν χιλιάδες ζώα και πουλιά από το καταφύγιό τους, καταγγέλλει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

 

 

 

«Η Λιμνοπούλα είναι ένα υγρό λιβάδι που πλημμυρίζει περιοδικά. Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στάσεις διατροφής, ξεκούρασης και διαχείμασης για χιλιάδες υδρόβια πουλιά, με μία από τις μεγαλύτερες πυκνότητες σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά με την έκταση», τονίζει ο δασολόγος και μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Ρήγας Τσιακίρης.

 

 

 

Στην «καρδιά» αυτού του υγρότοπου κατασκευάστηκε ταμιευτήρας με βάθος αρκετών μέτρων -αντίθετα με αυτά που προέβλεπε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων- ο οποίος δεν αποτελεί πλέον κατάλληλο ενδιαίτημα για τα περισσότερα είδη υδρόβιων πουλιών που χρειάζονται ρηχές εκτάσεις για να τραφούν.

 

 

 

Επιπλέον, «με το υλικό των εκσκαφών μπαζώσανε και ό,τι απέμεινε από τον υγρότοπο, καταστρέφοντάς τον συνολικά», λέει ο ίδιος. Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έκταση 470 στρεμμάτων ανατολικά του ταμιευτήρα θα έπρεπε να διατηρηθεί ως υγρολίβαδο.

 

 

 

«Πρόκειται κυριολεκτικά για μία “τρύπα στο νερό”, για την οποία κατασπαταθήληκαν δημόσιοι πόροι, αφού τα χρήματα που επενδύονται δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις τσέπες ούτε του κράτους ούτε των τοπικών κατοίκων», υποστηρίζει ο Ρ. Τσιακίρης.

 

 

 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είχε επανειλημμένα παρέμβει με επιστολές της, ενώ πρόσφατα ζήτησε να σταματήσουν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, προϋπολογισμού 4.900.000 ευρώ.

 

 

 

Για «ολοκληρωτική και σκανδαλώδη καταστροφή του υγρότοπου» κάνει λόγο και ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης.

 

 

 

Η περιοχή της Λιμνοπούλας δεν περιλαμβάνεται σήμερα στα όρια ευθύνης του φορέα, ωστόσο το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την ένταξή της.

 

 

 

Τι απαντά η νομαρχία

 

 

 

«Ο βιότοπος όχι μόνο διατηρείται, αλλά και αναβαθμίζεται», αντιτείνει ο πολιτικός μηχανικός της νομαρχίας Θεσπρωτίας και επιβλέπων του έργου, Παύλος Αλεξίου.

 

 

 

Οπως εξηγεί, ο ταμιευτήρας, έκτασης 200 στρεμμάτων, θα αποθηκεύει τις χειμερινές παροχές και με τη λειτουργία υπερχειλιστών θα διοχετεύει νερό στον υγρότοπο και το καλοκαίρι, περίοδο κατά την οποία ξεραίνεται.

 

 

 

«Τα 500 στρέμματα θα παραμείνουν υγρότοπος. Η επίχωσή τους με τα χώματα των εκσκαφών προβλεπόταν από την περιβαλλοντική μελέτη», τονίζει ο ίδιος.

 

 

 

Καταφύγιο σπάνιων πουλιών τον χειμώνα

 

 

 

Η περιοχή στην οποία γίνονται τα έργα περιλαμβάνεται εντός των ορίων του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Λιμνοπούλα Παραμυθιάς», σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΚ, με κωδικό GR2120003 και έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

 

 

 

Το ιδιαίτερο οικοσύστημα της Λιμνοπούλας είναι ένας χαρακτηριστικός υγρότοπος, ο οποίος προμηθεύει με νερό τη γύρω περιοχή και παρέχει υγρά λιβάδια για βόσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

 

 

 

Στον συγκεκριμένο υγρότοπο φιλοξενούνται το χειμώνα παπιά σε μία από τις μεγαλύτερες πυκνότητες σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά με την έκταση. Υπάρχουν επίσης αρπακτικά, όπως κραυγαετοί, ενώ αξιοσημείωτοι είναι οι πληθυσμοί των λευκοπελαργών που τρέφονται εκεί και φωλιάζουν στην γύρω περιοχή.

 

 

 

Είδη ενδημικών ψαριών, μεγάλοι πληθυσμοί αμφιβίων και βαλτοχελώνων, καθώς και ένα σπάνιο είδος ακρίδας περιλαμβάνονται μεταξύ των σημαντικών «κατοίκων» και «επισκεπτών» της περιοχής, που χρήζουν προστασίας.

 

 

 

 

 

ΤΗΣ ΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΡΑΓΚΑ

 

 

 

 

Πέρδικα: Το φυσικό αέριο "διχάζει" το ΠΑΣΟΚ

2010-12-28 20:36:07

 

Αγκάθι για το τοπικό ΠΑΣΟΚ το θέμα του φυσικού αερίου, αφού μετά τις παραιτήσεις των μελών της συντονιστικής επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στην Πέρδικα, ακολούθησε χθες Δευτέρα, άτυπη συγκέντρωση της ολομέλειας της Οργάνωσης.

 

Άτυπη γιατί η συντονιστική τελεί υπό παραίτηση και άρα δεν μπορεί να καλέσει σε μια τέτοια διαδικασία, ενώ πουθενά στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ δεν προβλέπεται η σύγληση του οργάνου από μέλη και φίλους.

 

Τυπική ή άτυπη πάντως, η διαδικασία έγινε τη Δευτέρα το απόγευμα, στην οποία παραευρέθηκαν 100 περίπου μέλη, φίλοι αλλά και πολίτες της Πέρδικας και δεν παρευρέθηκαν ο γραμματέας της Ν.Ε, ο βουλευτής του νομού και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος.

 

Οξυμένα είναι πλέον τα πνεύματα στα μέλη του ΠΑΣΟΚ αφού η επικρατούσα άποψη είναι οι αποφάσεις του κυβερνώντος κόμματος για το θέμα του φυσικού αερίου αποτελούν εμπαιγμό για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στην Πέρδικα, οι οποίοι είχαν ερμηνεύσει δηλώσεις στελεχώ του ΠΑΣΟΚ ως δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στη χάραξη μέσω Πέρδικας του αγωγού και στην εγκατάσταση του συμπιεστή.

 

Έτσι τα μέλη του ΠΑΣΟΚ "απειλούν" με μαζικές αιτήσεις διαγραφής από το κόμμα και στην ουσία διάλυση της Τοπικής Οργάνωσης της Πέρδικας.

 

Ήδη έχουν υποβληθεί στη Νομαρχιακή Επιτροπή οι παραιτήσεις των μελών της συντονιστικής. Η Νομαρχιακη επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για να εξετάσει αν θα κάνει δεκτές τις παραιτήσεις αυτές. Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στις παραιτήσεις αυτές υπάρχουν και παραιτήσεις νεοκλεγέντων δημοτικών και τοπικών συμβούλων με το συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ.

 

 

 

 

Τηρούνται οι όροι προστασίας του Καλαμά;

2010-12-22 20:19:42

 

Ερώτηση για τό εάν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι όσον αφορά την προστασία του ποταμού Καλαμά απήυθυναν, προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης (Β’ Αθηνών) και Νίκος Τσούκαλης (Αχαΐας).

 

Στην ερώτηση με θέμα «Μόλυνση του ποταμού Καλαμά στο Ν. Ιωαννίνων» οι βουλευτές, ρωτούν:

 

-Εφαρμόζεται μηχανισμός ελέγχου των βιομηχανιών της ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων; Πόσες και ποιες βιομηχανίες πραγματοποιούν ορθά τον απαραίτητο βιολογικό καθαρισμό και ποιες όχι; Ποια μέτρα λαμβάνονται κατά των ρυπαινουσών βιομηχανιών;

 

-Εκπληρώνει η χώρα μας τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές οδηγίες της Ε.Ε για θέματα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων;

 

-Υπάρχει πρόνοια για την κατασκευή νέας μονάδας στον χώρο του βιολογικού καθαρισμού, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων κατά τρόπο, ώστε να μπορούν να καλυφθούν περιοχές που πρόκειται να ενταχθούν στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού που σήμερα εξυπηρετούνται µε βόθρους;

 

Στο κείμενο της ερώτησης τους δίνουν μία εικόνα της κατάστασης που επικρατεί: «Ο ποταμός καταστρέφεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα βιομηχανικά απόβλητα, οι παράνοµες απορρίψεις ανεπεξέργαστων λυµάτων από βόθρους, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης των Ιωαννίνων και ο ανεπαρκής βιολογικός καθαρισμός της πόλης είναι οι κύριες πηγές μόλυνσης του ποταμού. Όπως καταγγέλλεται, μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις της Βιοτεχνικής Περιοχής Ιωαννίνων δεν είναι συνδεδεμένες µε το δίκτυο του βιολογικού καθαρισµού, ενώ αρκετοί δήµοι της περιοχής δεν διαθέτουν καν αποχετευτικό δίκτυο. Μετρήσεις έδειξαν ότι στον αγωγό που μεταφέρει τα λύματα από τη ΒΙΠΕ στην τάφρο της Λαψίστας βρέθηκε εξασθενές χρώμιο 1200% πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ μέσα στην τάφρο το μικροβιακό φορτίο θεωρείται ‘τεράστιο’ από τη στιγμή που εντοπίστηκαν 20.000 κολοβακτηρίδια σε ένα κυβικό χιλιοστό, όταν το όριο προβλέπει 2.000. Το αµµώνιο είναι 60 φορές περισσότερο από το επιτρεπόµενο, το µαγγάνιο 180% πάνω από το όριο, ο σίδηρος 350%, ενώ οι δείκτες απαιτούµενου οξυγόνου φτάνουν τις 400 φορές πάνω από το όριο. Ο βιολογικός καθαρισµός των Ιωαννίνων κατασκευάστηκε µε πρόβλεψη να εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους και µόνο οριακά θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της πόλης. Όμως, οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν. Όταν τα όμβρια ύδατα διοχετεύονται παράνομα στο δίκτυο των ακαθάρτων που καταλήγει στον βιολογικό καθαρισµό, το σύστηµα καταρρέει. Καταστρέφεται το βιολογικό ‘φορτίο’ που φυσιολογικά επιτρέπει την αποδόµηση των λυµάτων και τη µετατροπή τους σε ακίνδυνα νερά και οι ανεπεξέργαστες ακαθαρσίες ξεχειλίζουν και καταλήγουν στον ποταµό Καλαµά». Οι μετρήσεις που έδειξαν υψηλή συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου και άλλων στοιχείων έγιναν πριν από περίπου δύο χρόνια από το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).

 

 

 

 

Ήπειρος Τόπος να ζεις: Ανακοίνωση για ΧΥΤΥ

2010-12-22 19:50:46

 

 

Το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι ένα έργο που θα σημάνει την ορθολογική, με περιβαλλοντική ευαισθησία, διαχείριση των στερεών αποβλήτων της περιφέρειας.

 

Το δεύτερο τμήμα της μελέτης χωροθέτησης του εργοστασίου παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.

 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε και στην πρώτη φάση αποδεικνύεται σωστή και αποτελεσματική.

 

Τώρα είναι επιβεβλημένη η παρακολούθηση της επιστημονικής μελέτης σε διακριτά στάδια, ώστε τα επόμενα βήματα να στηρίζονται σε αποδεκτές από όλους αποφάσεις.

 

Επιμένουμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες που τέθηκαν εξ αρχής.

 

Μέχρι σήμερα, η εμπειρία μας είναι αρνητική από την ανατροπή των βασικών δεδομένων και κανόνων στην διάρκεια εκπόνησης επιστημονικών μελετών.

 

Οι επιστημονικές μελέτες γίνονται για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα και όχι δεδομένο συμπέρασμα να προσπαθούμε να το καλύψουμε επιστημονικά.

 

Αυτή την στιγμή, που είναι από όλους αποδεκτό ότι το θέμα αντιμετωπίζεται επιστημονικά, δεν επιτρέπεται διαισθητική προσέγγιση επειδή μπορεί να φαντάζει λογική και «κοινωνικά εύπεπτη».

 

Στην επόμενη φάση της μελέτης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες υποδοχής των υπολειμμάτων της επεξεργασίας από τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ που από την αρχή προσδιορίστηκαν.

 

Έστω και αν τα βήματά μας είναι όσο το δυνατό ταχύτερα ώστε η μελέτη να ολοκληρωθεί και οι εργασίες να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, μέσα στην οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, το έργο δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται σύντομα.

 

Μέχρι τότε όλοι οι υπάρχοντες ΧΥΤΑ θα λειτουργούν. Και πρέπει να λειτουργούν με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

 

Μερικοί από αυτούς, θα έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους. Και αυτό ήταν από την αρχή γνωστό και αποδεκτό και αποτελούσε δέσμευση και κανόνα για τα επόμενα βήματα.

 

Αν η επιστημονική ανάλυση, έστω και οριακά, μας οδηγεί στο ότι πρέπει να αναζητήσουμε και νέο ΧΥΤΥ για τις ανάγκες της επόμενης 25-ετίας, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε.

 

Αν μας αρκούν οι απομένουσες δυνατότητες των ΧΥΤΑ που έχουμε και, πλέον, θα τους χρησιμοποιούμε σαν ΧΥΤΥ, να εξεταστούν μόνο τα αντίστοιχα σενάρια χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

 

Βασική όμως προϋπόθεση είναι η διαλογή στην πηγή.

 

Αυτό ήταν δεσμευτικό δεδομένο στην πρώτη φάση του προσδιορισμού της μεθόδου επεξεργασίας και επισημάνθηκε ξανά.

 

Από τώρα όλοι οι Αυτοδιοικητικοί φορείς πρέπει να καταβάλουν τις μέγιστες προσπάθειες ώστε με την λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας να έχει παγιοποιηθεί στην συνείδηση των πολιτών η πρακτική της διαλογής στην πηγή.

 

 

 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

2010-12-21 10:42:38

 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια μέσω του ΕΣΠA

 

 

Την ευκαιρία να αξιοποιήσουν κονδύλια του ΕΣΠΑ για έργα και δράσεις που θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών φιλικών προς το περιβάλλον, αποκτούν οι Δήμοι και Δημόσιοι Οργανισμοί της Ηπείρου.

 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής και με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας σε τοπική κλίμακα, υπέγραψε την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και στον τομέα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Υδροηλεκτρική, Γεωθερμική και άλλες».

 

Η πρόσκληση αυτή, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.000.000,00€, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων αποφάσεων (εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση του πρώτου αιολικού πάρκου στην Ήπειρο, αλλά και για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων) της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας που αποδεικνύουν την πρόθεση της να στηρίξει την προσπάθεια για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τις Ανανεώσιμες Πηγές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική προσπάθεια για παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, στο πλαίσιο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, η προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης» που αποτελεί και μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ήταν και παραμένει κυρίαρχος στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

 

 

Προτάσεις για «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια» σύμφωνα με την πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι Μονάδες Υγείας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου, να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν πιλοτικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια (ΑΕΙ, σχολεία, νοσοκομεία, λοιπά δημόσια κτίρια) με αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας μέσω της χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (και εναλλακτών). Τα γεωθερμικά συστήματα μπορεί να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου και να καλύπτουν ανάγκες τόσο θέρμανσης όσο και δροσισμού.

 

Να σημειωθεί, πως οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων κτιρίων και όχι υπό κατασκευή ή ημιτελών. Αποκλείεται η χρηματοδότηση προτάσεων από ΟΤΑ για τους οποίους υπήρχε δυνατότητα ένταξής τους στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

 

 

 

 

Όχι στα ασφαλτικά είπε το ΝΣ Θεσπρωτίας

2010-12-20 23:16:36

 

 

Όχι στα ασφαλτικά είπε το ΝΣ Θεσπρωτίας

 

Εκ νέου όχι στη χωροθέτηση μονάδας ασφαλτικών στη Λωρίδα Σαγιάδας του Νομού Θεσπρωτίας, αποφάσισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσπρωτίας, στη συνεδρίαση του το απόγευμα της Δευτέρας 20/12. Το Ν.Σ., δέχθηκε το σκεπτικό των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί άλλα και τη γνώμη της υπηρεσίας ότι η δραστηριότητα μιας τέτοιας μονάδας είναι ασύμβατη με τις ήδη υπάρχουσες 25 επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου Επιτροπής Αγώνα Πέρδικας

2010-12-19 17:45:10

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου Επιτροπή Αγώνα Πέρδικας – Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

Μετά την αδιαλλαξία της κυβέρνησης και της ΔΕΠΑ, που συνεχίζουν να υποτιμούν την βούληση και την άρνηση της τοπικής κοινωνίας για την εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου και του εργοστασίου συμπίεσης στο κέντρο της τουριστικής ζώνης του νομού, στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, αλλάζοντας τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής σε βιομηχανική, κάτοικοι της Πέρδικας, με συμμετοχή νεοεκλεγμένων τοπικών και δημοτικών συμβούλων, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2010, εξεδίωξαν το συνεργείο τοπογράφησης, που παράνομα και κρυφά, εκτελούσαν εργασίες στην περιοχή για την όδευση των αγωγών, προκαλώντας το μένος, την αγανάκτηση των πολιτών και την άμεση αντίδραση τους.

 

 

Αποστέλλουμε σήμερα μήνυμα στην κυβέρνηση και την ΔΕΠΑ, ότι συνεχίζοντας να υποτιμούν την νοημοσύνη και την βούληση της τοπικής κοινωνίας, οδηγούν την λύση του προβλήματος στα άκρα…

 

 

 

 

 

 

ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΙΑ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ, ΕΠΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ…

 

 

 

 

 

ΟΣΟΙ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΑΝΕΜΟΥΣ ΘΕΡΙΖΟΥΝ ΘΥΕΛΕΣ !!!

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

Θαλάσσια ρύπανση στην Ηγουμενίτσα

2010-12-17 09:09:48

 

 

Η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας ενημερώθηκε χθες στις 13.45 για περιστατικό ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής του παλαιού λιμένα από το Ε/Γ-Ο/Γ «POLARIS» σημαίας Κύπρου, το οποίο βρίσκεται πρυμνοδετημένο στην περιοχή.

 

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για ρύπανση από πετρέλαιο (diesel oil) έκτασης 40 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

 

Από την πλοιοκτήτρια εταιρεία προσήλθε ιδιωτικό συνεργείο απορρύπανσης, το οποίο επιλήφθηκε με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

 

Ο Πλοίαρχος και ο Β΄ Μηχανικός του πλοίου συνελήφθησαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθησαν ελεύθεροι, κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

 

 

 

 

Παρουσίαση σχεδίου διαχείρισης Παμβώτιδας

2010-12-16 20:36:12

 

 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας στην παρουσίαση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για την Λίμνη Παμβώτιδα

 

 

 

Τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την στήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της πράσινης οικονομίας ανέδειξε η Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, με τη συμμετοχή και παρέμβασή της στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την παρουσίαση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για την λίμνη από την αρμόδια υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Ελένη Γιορταμάκη.

 

Με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/12/10) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Ηπείρου ουσιαστικά τίθεται σε διαβούλευση το Προεδρικό Διάταγμα «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, ως περιοχή «Οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης».

 

Χρήσιμο «εργαλείο» χαρακτήρισε η Γενική Γραμματέας στην παρέμβαση της το Προεδρικό Διάταγμα που «ουσιαστικά θα καλύψει το ανεπαρκές καθεστώς προστασίας του πολύτιμου λιμναίου οικοσυστήματος, μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων τους οποίους εδώ και χρόνια οφείλουμε στο περιβάλλον, τους φορείς αλλά και τους πολίτες της περιοχής. Επίσης, θα αποτελέσει το γνώμονα για να χαράξουμε από κοινού τον μελλοντικό καταστατικό χάρτη της Λίμνης Παμβώτιδας, ώστε μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων να αποτελέσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο πράσινης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή».

 

Θεώρησε δε, «δεδομένη» τη σύνδεσή του με το Ρυθμιστικό Σχέδιο και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων επισημαίνοντας πως, «κατά τη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος του Ρυθμιστικού, προέκυψε η ανάγκη να μελετηθούν εκ νέου τα όρια την χωρικών εκτάσεων και να επανελεγχθούν οι ρυθμίσεις ως προς τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας στην περιοχή των Ιωαννίνων».

 

«Θα πρέπει απόψε εδώ να δεσμευτούμε, ότι θα συμμετάσχουμε ενεργά και αποφασιστικά στην εποικοδομητική διαβούλευση, που θα ακολουθήσει της σημερινής παρουσίασης και ενώνοντας τις δυνάμεις μας θα αναγάγουμε το φυσικό λιμναίο περιβάλλον σε μοχλό ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και προστασία του» τόνισε, η Γενική Γραμματέας απευθυνόμενη στους εκπροσώπους τοπικών φορέων και τους πολίτες που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση.

 

Στη συνέχεια, έκανε ειδική αναφορά στο ρόλο που διαδραμάτισε η Περιφέρεια τους τελευταίους έντεκα μήνες σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προστασία των οικοσυστημάτων της Ηπείρου. «Μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κυρίως του ΕΣΠΑ, δώσαμε προτεραιότητα σε έργα που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και οριστικοποιήσαμε δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει για δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος», είπε.

 

Ειδικότερα, για τη λίμνη Παμβώτιδα η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προώθησε τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», την κατασκευή έργων στην Ήπειρο, που σε πρώτη φάση υπερβαίνουν τα 15 εκ. ευρώ, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και η ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης στο Πέραμα Ιωαννίνων.

 

Αξιοποιώντας τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εντάχθηκαν προς υλοποίηση μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ, τα οποία αφορούν την ωρίμανση δημόσιων έργων υποδομών που θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται:

 

Ø Η Διαμόρφωση οικολογικού πάρκου στην περιοχή Κατσικάς,

 

 

Ø Η Αποκατάσταση οικοσυστήματος, επανασύνδεση πηγών στην περιοχή Αμφιθέας,

 

 

Ø Η Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Κουτσελιού - Λογγάδων - Βασιλικής - Καστρίτσας – Δροσοχωρίου,

 

 

Ø Η Αποχέτευση Αμφιθέας, συν. Αγίας Μαρίνας Κρύας και υπόλοιπο Κρύας.

 

 

Κλείνοντας η Γενική Γραμματέας κατέστησε σαφές πως για το μέλλον διαγράφεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο αυτό της πράσινης οικονομίας. «Στη κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα, η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε δεν αφορά απλά και μόνο στη δημοσιονομική ανάκαμψη αλλά αφορά κύρια, στη στροφή όλων μας προς μια πράσινη οικονομία.

 

Μια οικονομία που θα αναγνωρίζει και θα σέβεται τη σημασία της βιοποικιλότητας ως αναντικατάστατο εθνικό κεφάλαιο και θα θέτει τα θεμέλια για μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διατήρηση του βιολογικού μας πλούτου» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

 

 

 

 

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλοντος

2010-12-16 13:12:28

 

Την 13/12/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο γραφείο του Συλλόγου στην Ηγουμενίτσα συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχαιολογικών Χώρων Ν. Θεσπρωτίας που εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες στις 1/12/2010, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

 

 

Πρόεδρος: Νικολάου Μάρκος

 

Αντιπρόεδρος: Δημητρίου Βασίλης

 

Γραμματέας: Ζάγκα Χριστίνα

 

Ειδικός Γραμματέας: Δημητρίου Μάριος

 

Ταμίας: Καλατζή Μαρία

 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Δημητρίου Αντώνιος

 

Μέλος: Θεολόγου Δαμιανός

 

Αναπληρωματικοί: Λύχνος Γεώργιος & Δήμα Άννα

 

 

 

 

Όχι στα ασφαλτικά στη Σαγιάδα

2010-12-16 11:18:34

 

 

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ασφαλτικών, πετρελαϊκών, μαζούτ, γαλακτωμάτων κ.λ.π. στην Λωρίδα Σαγιάδας»

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχαιολογικών χώρων του Νομού Θεσπρωτίας αποφάσισε να εκφράσει την πλήρη αντίθεση του στη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, μαζούτ και ασφαλτικών στη Λωρίδα Σαγιάδας, για τους παρακάτω λόγους:

 

– Μια μονάδα τέτοιου τύπου θα συντελούσε στην υποβάθμιση της αισθητικής του τόπου της ευρύτερης περιοχής.

 

– Η λειτουργία της μονάδας δεν συμβαδίζει με τις χρήσεις και δραστηριότητες της περιοχής Λωρίδα Σαγιάδας.

 

– Καμία Μ.Π.Ε. δεν μπορεί να διαφυλάξει και να προστατεύσει μια τόσο ευαίσθητη περιοχή σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλούσε ανεπανόρθωτες καταστροφές στο περιβάλλον.

 

 

 

 

Σε διαβούλευση η προστασία της Παμβώτιδας

2010-12-10 21:20:42

 

Σε ανοιχτή διαβούλευση τίθεται το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του ΤΕΕ Ηπείρου.

 

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή «Οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης», έχει ως στόχους:

 

«Την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους στην υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), νομού Ιωαννίνων, που υπόκεινται σε ενεργό διαχείριση για τη διασφάλιση της διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών που απαντώνται σ΄αυτήν και που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, με σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, με το χαρακτηρισμό της ως περιοχή ‘Οικοανάπτυξης’».

 

Μέσω του σχεδίου επιδιώκεται "η λήψη αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και της άγριας ορνιθοπανίδας και οι περιοχές αναφοράς οι οποίες όπως περιγράφονται λεπτομερώς, αλλά και επί χάρτου είναι:

 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την άγρια ορνιθοπανίδα καθώς και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000) με την επωνυμία: «Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων» που αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.-SPA ) για την άγρια ορνιθοπανίδα, «Λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα)», η οποία αποτελεί ταυτόχρονα Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την άγρια ορνιθοπανίδα καθώς και Τόπο Κοινοτικής Σημασίας ο οποίος χαρακτηρίζεται και ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης», και «Όρος Μιτσικέλλι», η οποία είναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, κ.α."

 
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2011 20:47

10-12-09 19:26:55

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

 

Η θέση του Συλλόγου μας για καθαίρεση και απομάκρυνση των άχρηστων αναχωμάτων δικαιώνεται σήμερα και από τις πρόσφατες πλημμύρες και καταρρίπτεται πλέον με τον πιο καταλυτικό τρόπο η θέση εκείνων που αντιδρούν στην απομάκρυνσή τους.

 

Τα αναχώματα ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις πλημμύρες, διότι περιόρισαν τη Λίμνη κατά 6.000 στρέμματα που αντιστοιχεί στο 27% της επιφάνειάς της, μειώνοντας σημαντικά την υδροχωρητικότητά της.

 

Απέκοψαν την επικοινωνία της με τις καταβόθρες, αλλά και τις αμφίδρομες πηγές του Μιτσικελίου. Οι πηγές λειτουργώντας αντίστροφα, θα οδηγούσαν τα πλημμυρικά ύδατα στον υπόγειο ορίζοντα, αποθηκεύοντάς τα για το καλοκαίρι.

 

Οι ζημίες και η ταλαιπωρία των κατοίκων θα αποφεύγονταν εάν οι Διοικούντες εφάρμοζαν το Διαχειριστικό Σχέδιο της Παμβώτιδας, το οποίο επίσης προτείνει την καταστροφή των αναχωμάτων.

 

Ο Σύλλογός μας, αποβλέποντας στην αποκατάσταση του Οικοσυστήματος, αγωνίζεται για την απομάκρυνση των αναχωμάτων και για την οριοθέτηση της Λίμνης στα φυσικά της όρια, αντιμαχόμενος την ακαταλόγιστη άρνηση της Διοίκησης.

 

Τώρα που η Παμβώτιδα με τις πλημμύρες της μας προειδοποίησε και έστειλε μήνυμα για τον απαιτούμενο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, τώρα που έδειξε και υπερέβη τα φυσικά της όρια, τα οποία αμφισβήτησαν εσχάτως οι Διοικούντες, ελπίζουμε ότι θα τους συνετίσουν οι καταστροφές που προκάλεσαν στους συμπολίτες μας. Καιρός είναι πλέον αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους να σεβαστούν την φύση και την κατακραυγή του κόσμου και να προβούν άμεσα στην λήψη μέτρων (απομάκρυνση των αναχωμάτων, καθαρισμό και διάνοιξη των καταβοθρών και των τάφρων απορροής, μερική αποκατάσταση λίμνης Λαψίστας), ώστε να λειτουργήσει ομαλά το οικοσύστημα.

 

Ο Σύλλογός μας τον Φεβρουάριο του 2007 με πρόταση - αίτημα προς τον τότε Περιφερειάρχη κ. Πανοζάχο εζήτησε την ένταξη στο Δ’ Κοινοτικό Πρόγραμμα την κατασκευή έργων για την αποκατάσταση του Οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, τα οποία θα αποκαθιστούσαν την απολεσθείσα (από την ανύψωση του βυθού, από τα αναχώματα και τα μπαζώματα) υδροχωρητικότητα, η οποία εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια κυβικών μέτρων. Ο κ. Πανοζάχος αδιαφόρησε. Ελπίζουμε σε θετική αντιμετώπιση από τον νέο Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη. Ίδομεν.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έρχονται βροχές, έρχονται μπόρες

2010-12-09 17:58:33

 

Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μεταβολή του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 10.12.2010 με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις βοριάδες (που θα φθάνουν στα πελάγη τα 9 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ), καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές και χιόνια που θα πέσουν αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία θα επεκταθούν σε όλα τα ορεινά και πρόσκαιρα σε πεδινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

 

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

 

Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι της Παρασκευής 10.12.2010 στα βόρεια και από το απόγευμα στα δυτικά.

 

Ιδιαίτερα στην Αττική προς το μεσημέρι της Παρασκευής 10.12.2010, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, άνεμοι βόρειων διευθύνσεων 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9 μποφόρ, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.Από το βράδυ της Παρασκευής 10.12.2010, τα φαινόμενα στην Αττική θα εξασθενίσουν και θα εκδηλώνονται κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά του Νομού.

 

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (κυρίως στα βόρεια). Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα φαινόμενα προβλέπεται να σταματήσουν το βράδυ του Σαββάτου 11.12.2010.

 

Το Σάββατο 11.12.2010, στις υπόλοιπες περιοχές, προβλέπονται χιονόνερο ή χιόνι και τοπικές καταιγίδες. Στις περιοχές της Λήμνου, των Σποράδων, της Εύβοιας, των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά.

 

 

 

Από το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται εξασθένιση των ανέμων και από τη νύχτα εξασθένιση των φαινομένων.

 

 

 

 

Στο νομό Πρέβεζας

2010-12-08 17:59:09

 

ΣΟΒΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

 

Σοβαρά κρίνονται τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο του νομού, από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Μετά τις οδηγίες του Νομάρχη κου Β. Ιωάννου πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πρέβεζας και καταγράφηκαν οι σημαντικότερες ζημιές, για τις οποίες υπάρχουν κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια και οι οποίες είναι στα παρακάτω τμήματα:

 

-Τμήμα της 5ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας, από Αγιά προς Πέρδικα, που έχει κατολισθήσει το κατάντη πρανές της οδού.

 

-Τμήμα της 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας, από Βρυσούλα προς Άνω Ρευματιά, που έχει κατολισθήσει το κατάντη πρανές της οδού.

 

-Τμήμα της 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας, από Πολυστάφυλλο προς Άσσο, που έχει κατολισθήσει το κατάντη πρανές της οδού.

 

Τμήμα της 10ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας από Άσσο προς Μελιανά και όρια Νομού, που έχουν σημειωθεί τοπικά κατολισθήσεις των ανάντη πρανών της οδού.

 

Προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αποκατάστασης των ζημιών, με έγγραφο της Νομαρχίας ζητήθηκε η συνδρομή του ΙΓΜΕ, για την σύνταξη εδαφολογικών μελετών και εκθέσεων, προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς τα μεγέθη των απαιτούμενων εργασιών. Παράλληλα, μηχανήματα της Νομαρχίας, αλλά και ιδιωτικά, τα οποία μισθώνονται κατά περίπτωση, έχουν προχωρήσει σε καθαρισμούς των δρόμων, άρση των καταπτώσεων, ενώ τοποθετούνται και σχετικές σημάνσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς παρά τους καθαρισμούς, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξουν νέες καταπτώσεις βράχων ή μπαζών τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα. Ο Νομάρχης κος Βασίλης Ιωάννου, ενημέρωσε ήδη τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου κα Γεωργακοπούλου για τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και για την ανάγκη έκτακτης χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών μόνο στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

 

Ο κος Βασίλης Ιωάννου δεν παραλείπει σε κάθε ευκαιρία να τονίζει ότι αν κάποιος αναλογισθεί τα προβλήματα που δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις σε γειτονικούς νομούς, όπως τα Ιωάννινα, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι οι υποδομές στο νομό μας (δρόμοι, πλημμυρικές ζώνες, αναχώματα, κλπ) άντεξαν και οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι περιορισμένες. «Ελπίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κος Ιωάννου, «οι ζημιές να σταματήσουν εδώ και να μην συνεχισθούν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα σταματήσουν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση και για όσο διάστημα εμείς έχουμε την ευθύνη, θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αποκαθιστούμε τις ζημιές και κυρίως να προχωρούμε στις κατάλληλες σημάνσεις, προκειμένου να μην υπάρχουν κίνδυνοι στην κυκλοφορία»

 

Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α Πρέβεζας

 

 

 

 

Καστοριά

2010-12-07 21:33:10

 

Υπό μελέτη η δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιταλία

 

 

 

Προκαταρκτική μελέτη για τη δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline που θα ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη, θα περνά από τη Δυτική Μακεδονία και μέσω της Αλβανίας θα καταλήγει στα παράλια της Αδριατικής διενεργεί η κοινοπραξία TAP που υποστηρίζεται από τους μετόχους Statoil (Νορβηγία), EGL (Ελβετία) και Ε.ΟΝ Ruhrgas (Γερμανία). Ο αγωγός θα μεταφέρει το αέριο από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας. Οι μελετητές ξεκίνησαν επαφές με τοπικούς φορείς προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάθε περιοχή, τις γεωλογικές της ιδιαιτερότητες, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους αναδασμούς και τις επεκτάσεις πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκαν ήδη τη νομαρχία Καστοριάς, ώστε να ενημερωθούν και τα μέχρι στιγμής σενάρια για τη διαδρομή του αγωγού είναι δύο. «Το πρώτο προβλέπει τη χάραξή του από τη Θεσσαλονίκη μέσω της Πέλλας, της Φλώρινας, της Καστοριάς και της Διποταμίας Καστοριάς, ενός χωριού που βρίσκεται στα σύνορα με την Αλβανία. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει μια χάραξη παράλληλη σχεδόν με την Εγνατία Οδό, μέσω δηλαδή της Βέροιας, της Κοζάνης, της Σιάτιστας, της Καστοριάς και της Διποταμίας», εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πολιτικός μηχανικός της νομαρχίας Καστοριάς, Στέλιος Κοτσάκος. Σύμφωνα με τον ίδιο, αφού γνωμοδοτήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα προταθεί η λύση που θα έχει τις λιγότερες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά στοιχεία του αγωγού, συνολικού μήκους 520 χιλιομέτρων, ο κ. Κοτσάκος επισήμανε πως θα έχει διάμετρο ένα μέτρο και θα τοποθετηθεί σε βάθος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους. Η δυναμικότητά του θα είναι δέκα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, ποσό που εκτιμάται ότι θα παρέχει επαρκή ενέργεια σε τρία εκατομμύρια νοικοκυριά. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της δυναμικότητας του αγωγού στα είκοσι δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Προβλέπονται τέλος, δύο σταθμοί συμπίεσης φυσικού αερίου, ο ένας κοντά στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος στις ακτές της Αλβανίας. Μιλώντας για τη σημασία της δημιουργίας του αγωγού ο νομάρχης Καστοριάς, Κώστας Λιάντσης, επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στην περιοχή να χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο. «Σε αντίθεση με την Κοζάνη, τη Φλώρινα και την Πτολεμαϊδα που διαθέτουν τηλεθέρμανση, η Καστοριά αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα στον τομέα της θέρμανσης καθώς βιώνει τον χειμώνα οκτώ με εννέα μήνες το χρόνο. Άλλωστε η κατασκευή του αγωγού αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής και να ελαφρύνει οικονομικά τα νοικοκυριά του νομού», προσθέτει. Π. Γιούλτση

 

© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

Ολιγόλεπτο video από τις καταστροφές στον Αχέροντα

2010-12-04 21:01:05

 

Για δείτε το video κάντε κλικ εδώ

 

 

 

 

Πλημμύρισε ο Αχέροντας

2010-12-04 12:16:44

 

Εξ' αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, έντονα προβλήματα παρουσιάζονται σήμερα στην περιοχή του ποταμού Αχέροντα στο Νομό Θεσπρωτίας ο οποίος πλημμύρισε, ενώ κατά τη διάρκεια της καταιγίδας ξέσπασε και ανεμοστρόβιλος. Τα παραπάνω έχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν καταστήματα, οικίες αλλά και σταβλικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες στις περιοχές της Γλυκής, Ποταμιάς, Ξηρολόφου και Γαρδικίου. Μεγάλη είναι και η καταστροφή του φυσικού τοπίου, αφού στην ένταση του ανεμοστρόβιλου υπέκυψαν αιωνόβια πλατάνια.

 

Τα φαινόμενα συνεχίζονται.

 

Στην περιοχή βρίσκονται τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας της Ν.Α. Θεσπρωτίας με επικεφαλής τον προϊστάμενο Γ. Δρίκο αλλά και ο Αντινομάρχης Θεσπρωτίας κ.Παν. Γκάτζιας και ο Δήμαρχος Αχέροντα Θ. Παππάς.

 

 

 

 

Λίμνη Εγνατία!

2010-12-01 11:06:57

 

Η μεγάλη βροχόπτωση που έπληξε την Ήπειρο είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ένα κομμάτι της Εγνατίας Οδού στον κόμβο της Πεδινής προς Ηγουμενίτσα.

 

Οι δυο λίμνες που δημιουργήθηκαν από την μεγάλη νεροποντή αριστερά και δεξιά του δρόμου υπερχείλισαν και από τα δυο ρεύματα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται με δυσκολία.

 

Συνεργεία της Εγνατίας προσπαθούν με κατασκευή αναχωμάτων να εμποδίσουν κι άλλα νερά να πλημμυρίσουν το οδόστρωμα!

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΓΑΣ

2010-11-29 21:37:47

 

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ !

 

 

 

Σας προσκαλούμε σε αγώνα για να προφυλάξουμε την ευημερία του τόπου μας.

 

Η επικείμενη διέλευση του αγωγού φ.α. ITGI ανάμεσα στην Πέρδικα Θεσπρωτίας και Πάργα Πρέβεζας και κυρίως η εγκατάσταση εργοστάσιου συμπίεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στην οικονομία και στη ζωή του τόπου και μάλιστα σε περίοδο ύφεσης.

 

Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ότι:

 

- Τα επιχειρήματα της ΔΕΠΑ περί μη βλαβερών συνεπειών των εγκαταστάσεων Φ.Α. δεν μας πείθουν (φυλλάδιο ενημέρωσης της Ε.Α.Δ. Πάργας, συνημμένο).

 

- Ο αγωγός φ.α. είναι TRANSIT δηλαδή δεν θα τροφοδοτήσουν τα σπίτια μας !

 

- Δεν θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, τα εργοστάσια θα χρειαστούν μόνο μια ντουζίνα εξειδικευμένους τεχνικούς. .

 

-Προβλέπονται με το ΙΤGI να γίνει και αγωγός διπλής ροής και ο αγωγός South Stream να ακολουθήσει την ίδια πορεία με άλλο εργοστάσιο συμπίεσης στην ίδια θέση.

 

Όλα αυτά σε μια περιοχή που ευημερεί χάρη στον τουρισμό, που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την υψηλή ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και τις όμορφες απόμερες παραλίες.

 

Ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας της Ελληνικής οικονομίας, και στην φτωχή Ήπειρο η μόνη περιοχή που δέχεται μαζικό τουρισμό (η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων, μιας και το γεωργικό εισόδημα - ελαιόλαδο - έχει καταρρεύσει) είναι αυτή μεταξύ Σύβοτα και Πάργα και τώρα ετοιμάζονται να την θυσιάσουν στον βωμό της δήθεν ανάπτυξης με ΤΟΥΣ αγωγούς και τα εργοστάσια...

 

Η θερμοκρασία της περιοχής θα ανεβεί και οι όξινες βροχές θα καταστρέψουν τη γεωργική παραγωγή και ένα τυχαίο συμβάν μπορεί να κάψει όλη την καταπράσινη περιοχή μας και αλήθεια ποιος θα έρθει να κάνει διακοπές κοντά στα εργοστάσια αερίου;

 

Άμα δεχτούμε τώρα αυτό το έργο το μέλλον μας θα είναι εφιαλτικό!

 

Αυτό για την περιοχή μας δεν είναι ανάπτυξη, είναι δολοφονία!

 

Χρειαζόμαστε δυναμική στήριξη για να αποτρέψουμε το μαρασμό του τόπου μας !

 

 

 

Δηλώστε την στήριξη σας στέλνοντας ένα e-mail σε αυτή τη διεύθυνση:

 

againstpipelines@gmail,com

 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να σας ενημερώνουμε άμεσα για εξελίξεις και δράσεις για να συμμετάσχετε ενεργά.

 

Είμαστε στο παρά πέντε για τις οριστικές αποφάσεις, πρέπει να προσπαθήσουμε δυναμικά για να ανατρέψουμε την κατάσταση και να αποτρέψουμε την καταστροφή της ευημερίας μας.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΓΑΣ

 

 

 

 

 

Και για την ιστορία...

 

 

 

Το 2006 κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας με την οποία τα

 

συμβαλλόμενα μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να κατασκευάσουν υποθαλάσσιο

 

αγωγό για την διασύνδεση των συστημάτων φυσικού αερίου των δυο χωρών (αγωγός ITGI, νόμος 3441/2006). Στο τμήμα του αγωγού που θα καταλήγει

 

στη θάλασσα έχει σχεδιαστεί η κατασκευή και η λειτουργία σταθμού

 

συμπίεσης φυσικού αερίου. Την εκτέλεση του έργου έχει αναλάβει η ΔΕΠΑ

 

η οποία προτείνει τη χωροθέτηση του σταθμού σε τοποθεσίες της

 

κοινότητας Πέρδικας και του Δήμου Πάργας μη λαμβάνοντας υπ' όψη τις

 

ενστάσεις των τοπικών φορέων και των κατοίκων της περιοχής.

 

Οι κάτοικοι της Πέρδικας και των Συβότων εδώ και καιρό έχουνε εκφράσει

 

την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση των εγκαταστάσεων των αγωγών φυσικού

 

αερίου στην περιοχή τους, με Δημοψήφισμα στις 10/08/08 και με τις

 

τελευταίες αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου και ψηφίσματα Γενικών

 

Συνελεύσεων .

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας στις 22/09/2008 αποφάσισε: "Δεν επιθυμεί

 

και δεν επιτρέπει την εγκατάσταση του εργοστασίου συμπίεσης φυσικού

 

αερίου και τη διέλευση του αγωγού στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάργας

 

και συγκροτεί επιτροπή αγώνα".

 

Σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Αγώνα Πάργας στον Αντιπρόεδρο της

 

Κυβέρνησης η ΔΕΠΑ δήλωσε ότι <<η προτεινομένη (...) χάραξη δεν διέρχεται

 

από τα διοικητικά όρια του δήμου Πάργας>> (18/05/10) και στις

 

17/09/2010 εγκρίθηκε, από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ η προμελέτη

 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υποθαλάσσιου ελληνοϊταλικού αγωγού που

 

ορίζει το Βαρικό και την Ομπρέλα 2 ως θέσεις εγκατάστασης του

 

σταθμού συμπίεσης και προσαιγιάλωσης του αγωγού αντίστοιχα.

 

Η Θέση Βαρικό, βρίσκεται σε απόσταση 7,5 περίπου χιλιομέτρων από την

 

ακτή και τη θέση Ομπρέλα 2.

 

Και οι δύο θέσεις βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας

 

Πέρδικας του Νομού Θεσπρωτίας, πολύ κοντά στα διοικητικά όρια της

 

Πρέβεζας.

 

Η απόφαση κοινοποιείται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσπρωτίας και

 

Πρέβεζας, αφού υπάρχει μικρό τμήμα του αγωγού που διέρχεται από τα

 

διοικητικά όρια της Αγιάς.

 

 

 

Στις 19/11/2010 συνεργεία τοπογράφων της εταιρίας Ποσειδών Α.Ε μετρούσαν τις εκτάσεις στο Βαρικό

 

 

 

 

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο του νομού Πρέβεζας

2010-11-29 21:29:44

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΖΗΜΙΕΣ

 

Βασίλης Ιωάννου: «Πολλές οι ζημιές αλλά θα παραδώσουμε το οδικό δίκτυο του νομού μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση»

 

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Νομού. Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας δόθηκαν σχετικές οδηγίες και άμεσα κλιμάκια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προχώρησαν σε αυτοψίες και στην καταγραφή των ζημιών αλλά και στην εκπόνηση μελετών ώστε άμεσα να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης.

 

Την Δευτέρα το πρωί ο Νομάρχης, κος Βασίλης Ιωάννου, επικεφαλής του κλιμακίου, επισκέφτηκε περιοχές με έντονα προβλήματα, στους Δήμους Λούρου και Θεσπρωτικού και διαπίστωσε από κοντά το μέγεθος των ζημιών. Συγκεκριμένα ο Νομάρχης επισκέφτηκε την 8η επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω και Κάτω Ρευματιάς, όπου καταγράφονται έντονα φαινόμενα καθιζήσεων και καταπτώσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου με κίνδυνο, όπως τονίστηκε από τους αρμόδιους μηχανικούς, να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα διαπιστώθηκαν επίσης στην 10η επαρχιακή οδό και σε κλάδους αυτής (περιοχές Παπαδάτων, Μελιανών, κλπ) και δόθηκαν σχετικές οδηγίες για την σήμανση των οδών προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και μέχρι της αποκατάστασής τους.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, ο Νομάρχης απέστειλε επιστολή στη Γενική Γραμματέα Ηπείρου κα Δ. Γεωργακοπούλου Μπάστα, αναφέροντας τις ζημιές και καταθέτοντας παράλληλα αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση. Την ίδια ημέρα ενημέρωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας, στο οποίο συμμετείχε και ο νεοεκλεγείς Αντιπεριφερειάρχης κος Στράτος Ιωάννου, για τις ζημιές που υπήρξαν και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

 

Ο κος Βασίλης Ιωάννου δήλωσε, μετά το πέρας της επιθεώρησης του οδικού δικτύου: «Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν, όπως διαπιστώσαμε, σοβαρά προβλήματα στο επαρχιακό, εθνικό αλλά και βασικό δίκτυο του νομού. Μεγάλες ζημιές είχαμε στην 5η επαρχιακή οδό, στην 8η και στην 10η και σε κλάδους αυτών των επαρχιακών οδών. Σήμερα, μετά από οδηγίες μας, κλιμάκια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν επισκεφτεί όλα τα σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα, καταγράφονται οι ζημιές, και εκπονούνται μελέτες προκειμένου άμεσα να δοθούν όλοι οι δρόμοι προς χρήση. Θα επιχειρήσουμε, παρά το ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο μήνα της θητείας μας να κάνουμε ότι το καλύτερο ώστε το οδικό δίκτυο του νομού να παραδοθεί σε καλή κατάσταση. Ενημέρωσα τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για τα προβλήματα που υπάρχουν, ενώ σύντομα θα της αποστείλω και αναλυτικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των ζημιών. Ευελπιστώ ότι θα τύχουμε έκτακτης χρηματοδότησης για να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Όλοι διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για πρωτόγνωρες ζημιές, αφού είναι γνωστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν το νομό και την περιφέρειά μας, και τα οποία έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τις πολλές βροχές. Απ’ ότι διαπιστώθηκε, οι υποδομές μας στο σύνολό τους άντεξαν, χωρίς να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία καταγράφουμε. Όπως έχουμε δεσμευτεί, μέχρι τα τέλη του χρόνου να παραδώσουμε το νομό μας σε ετοιμότητα και όλες τις υποδομές μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.»

 

Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας

 

 

 

 

 

 

ΓΓΠΗ: Συνεδρίαση για το ΧΥΤΥ

2010-11-29 19:21:46

 

 

Σε διαβούλευση με τους νέους αυτοδιοικητικούς τα προτεινόμενα σενάρια διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο

 

 

Το τεύχος της μελέτης που αφορά την επιλογή των χώρων για τη χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) καθώς και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) στην Ήπειρο παρουσίασε η μελετητική ομάδα στα μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/11/10) στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας.

 

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέφερε προς τα μέλη της, τη βούληση και οδηγία της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα, σύμφωνα με την οποία πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από την Επιτροπή να τεθεί η μελέτη σε διαβούλευση και να παρουσιαστεί στις νέες αυτοδιοικητικές πρωτοβάθμιες και περιφερειακές αρχές της περιοχής.

 

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα θα συγκληθεί ευρεία σύσκεψη προκειμένου να παρουσιαστούν στις αυτοδιοικητικές αρχές τα προτεινόμενα σενάρια διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο ώστε να ενημερωθούν ουσιαστικά και να δημιουργηθεί έτσι η μέγιστη δυνατή συναίνεση.

 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν από τους μελετητές η μεθοδολογία επιλογής των χώρων, τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας των περιοχών που μπορούν να υποδεχθούν τις συγκεκριμένες υποδομές καθώς και τα σενάρια χωροθέτησης που προκύπτουν ανάλογα με την κεντροβαρικότητα των θέσεων και τα κόστη λειτουργίας και μεταφόρτωσης.

 

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας παρευρέθησαν και ο βουλευτής Θεσπρωτίας Χρήστος Κατσούρας και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές.

 

Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τις αυτοδιοικητικές αρχές, προκειμένου να καταλήξουν σε οριστικές αποφάσεις και να δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες στη μελετητική ομάδα για την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

 

 

 

 

 

ΓΓΠΗ: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία

2010-11-29 19:16:58

 

 

Επιφυλακή και επαγρύπνηση για τις καταστροφές από την κακοκαιρία

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα έδωσε κατεύθυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολιτική Προστασία, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, και Δ.Ε.Σ.Ε.) να βρίσκονται σε επαγρύπνηση προκειμένου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που προέκυψαν από τα έντονα κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων στην περιοχή της Ηπείρου.

 

Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας επισκέφθηκαν από το περασμένο Σάββατο που δημιουργήθηκαν και τα πρώτα προβλήματα, τα δημοτικά διαμερίσματα Μουζακαίων και Δαφνούλας του Δήμου Παμβώτιδας του Ν. Ιωαννίνων και εξέτασαν επί τόπου τις ζημιές που προκλήθηκαν τόσο σε κτίρια, όσο και στο οδικό δίκτυο.

 

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Υποδομών Γ. Μαγκριώτη, το Νομάρχη Ιωαννίνων Αλ. Καχριμάνη, το δήμαρχο Παμβώτιδας Β. Πήχα, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Δ/ντη της «Εγνατία Οδό Α.Ε.» καθώς και με το Δ/ντη του ΙΓΜΕ για να εξετασθούν οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου και η παροχή, όπου χρειαστεί, άμεσης βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους.

 
Ιωάννινα: σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2011 20:46

 

2010-11-29 19:09:34

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Την κήρυξη του Ν. Ιωαννίνων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ζητά ο Νομάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης

 

 

 

Με σημερινό του έγγραφο προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζητά την κήρυξη του Νομού σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και παράλληλα την άμεση παρέμβασή της, για τη χορήγηση των απαιτούμενων πιστώσεων για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής και για την αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυροπαθών.

 

Στο έγγραφο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

 

 

1. Λόγω των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων από 26 μέχρι και σήμερα 29 Νοεμβρίου 2010 σε όλο το Νομό Ιωαννίνων και της επικίνδυνης αύξησης της στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει όλο το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

 

2. Σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού καθώς και στις Κοινότητες υπάρχουν μεγάλης έκτασης κατολισθήσεις, καθιζήσεις και καταπτώσεις.

 

3. Έχει υποστεί καταστροφή περισσότερο από το 60% του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού, στο οποίο γίνονται αυτοψίες από κλιμάκια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Ι.

 

4. Γίνεται καταγραφή από επιτροπές σε πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

 

 

 

 

Με άλλο έγγραφό του ο Νομάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ζήτησε από τον ΕΛ.Γ.Α., παράταση τουλάχιστον δύο μηνών της προθεσμίας που προβλέπεται για την αποζημίωση των καλλιεργητών αραβοσίτου για ζημιές από βροχοπτώσεις, επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του Οκτωβρίου, εξαιτίας των συνεχόμενων βροχοπτώσεων, είναι αδύνατη η προσπέλαση προς τις καλλιεργημένες εκτάσεις για την συγκομιδή.

 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

 

 

Σε επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται οι υπηρεσίες για τα κατολισθητικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων, τα οποία, ύστερα από πρόσκληση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εξετάζονται και παρακολουθούνται από το Ι.Γ.Μ.Ε.

 

Στους Μουζακαίους έχει ήδη καταρρεύσει το Πνευματικό Κέντρο, ενώ σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται και οι κάτοικοι του Δ. Δ. Δαφνούλας του Δήμου Παμβώτιδας. Ένα σπίτι κατέρρευσε στο Μέτσοβο, ένα εργοστάσιο με δύο σπίτια στο Ανήλιο, ενώ κατέρρευσε και τμήμα της γέφυρας Γκόγκου.

 

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στην περιοχή Πεδινής, όπου έχουν πλημμυρίσει υπόγεια επιχειρήσεων και από σήμερα το πρωί καταβάλλονται προσπάθειες με τη διάνοιξη γεωτρήσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η διοχέτευση νερών στις παλιές καταβόθρες.

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΗ

 

 

 

Πληγείσες περιοχές επισκέφτηκε και σήμερα ο Νομάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι ο Νομός Ιωαννίνων βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οι ζημιές, με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνούν τα 20 εκ. ευρώ. «Υπάρχει στενή συνεργασία με το ΙΓΜΕ Πρέβεζας και ακολουθούμε τις οδηγίες του, όσον αφορά τα κατολισθητικά φαινόμενα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καχριμάνης, ο οποίος πρόσθεσε ότι για όσους τα σπίτια βρίσκονται σε επικίνδυνες για κατολισθήσεις περιοχές, έχει δοθεί οδηγία να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία.

 

«Οι υπηρεσίες της Ν.Α.Ι., από την πρώτη στιγμή βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, ωστόσο αυτά μέρα με την ημέρα πολλαπλασιάζονται. Το μόνο θετικό είναι ότι στην περιοχή Σεισμοπλήκτων, χάρη στις εργασίες που εκτελεί η Ν.Α.Ι, δεν είχαμε επανάληψη των πλημμυρικών φαινόμενων του περασμένου μήνα», κατέληξε ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης.

 

 

 

 

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

2010-11-26 10:54:07

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Επανάληψη Εκλογών

 

 

 

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχαιολογικών Χώρων Νομού Θεσπρωτίας, σας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ να συμμετέχετε στις επαναληπτικές εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 στις 19:00, στον χώρο του γραφείου του Συλλόγου (ισόγειο παλαιού Δημαρχείου).

 

 

 

Για όλους εσάς που αγαπάτε το περιβάλλον, φροντίζετε για την προστασία και την ανάδειξη του, η ενεργή συμμετοχή σας είναι σημαντική.

 

 

 

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου, να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους, έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 19:00 στο τηλ. 6945.112903 (κος Νικολάου Μάρκος).

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

 

 

 

Τοπίο φυσικής � καταστροφής� η Θεσπρωτία

2010-11-22 16:40:11

 

 

Τοπίο εξαιρετικής φυσικής … καταστροφής… η Θεσπρωτία

 

 

* Ξανά τα «Ασφαλτικά» στη Λωρίδα Σαγιάδας

 

* Τα συνεργεία της ΔΕΠΑ εμφανίστηκαν στην Πέρδικα για το εργοστάσιο Φυσικού αερίου

 

* Στο Καρβουνάρι όλα τα σκουπίδια της Ηπείρου;

 

 

Αμέσως μετά τις εκλογές … «άρχισαν τα όργανα». Κάποιοι φαίνεται ότι βιάζονται υπερβολικά.

 

Μετά από χρόνια, επανέρχονται ξανά, τα «Ασφαλτικά» στη «Λωρίδα Σαγιάδας», οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στην καρδιά μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης περιοχής με ιχθυοκαλλιέργειες. Την επομένη των εκλογών δημοσιεύτηκε από τη Νομαρχία, επικαιροποιημένη, η ίδια στην ουσία μελέτη, που ήρθε από το Υπουργείο και που είχε απορριφθεί από όλους, φορείς και πολίτες και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Την ίδια μέρα συνεργεία της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α. Ε.» (ΔΕΠΑ) βρίσκονταν στην Πέρδικα, στη θέση που θέλουν να εγκαταστήσουν το Σταθμό του Φυσικού Αερίου.

 

Και το κακό φαίνεται να «τριτώνει», αφού η μελέτη για την επεξεργασία των σκουπιδιών της Ηπείρου προβλέπει σαν πολύ πιθανή τη λύση της εγκατάστασης του ΧΥΤΥ των σκουπιδιών όλης της Ηπείρου, σε έναν από τους λειτουργούντες ΧΥΤΑ (Καρβουνάρι ή Βλαχέρνα Άρτας).

 

Όλα αυτά βέβαια δεν είναι τυχαία. Ισχυρότατα οικονομικά επιτελεία και συμφέροντα βρίσκονται σε μεθοδικό αγώνα που φέρνουν την Θεσπρωτία ακόμα πιο κάτω στις θλιβερές πρωτιές της ανεργίας, της φτώχιας, της εγκατάλειψης, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η «Εγνατία» και το Λιμάνι δεν έφεραν την περιλάλητη ανάπτυξη, αλλά τα υποπροϊόντα μιας παρασιτικής ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων.

 

Τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα και σε άλλους τομείς, θέλουν μέσω των υποτακτικών τους κυβερνήσεων, να υποτάξουν και τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον στη διαιώνιση του κέρδους τους. Στην εποχή του Μνημονίου και των επιχειρήσεων fast track οι κίνδυνοι για υλοποίηση των έργων αυτών είναι άμεσοι.

 

Η Θεσπρωτία της Συμπίεσης του Φυσικού Αερίου στις καλύτερες παραλίες της, η Θεσπρωτία των σκουπιδιών της Ηπείρου στη μεγαλύτερη κτηνοτροφική περιοχή και καμιάς μεταποιητικής μονάδας, η Θεσπρωτία των βρώμικων ποταμών και των «Ασφαλτικών» δίπλα στις ιχθυοκαλλιέργειες, αποτελεί ένα φρικιαστικό όραμα που σταδιακά γίνεται πραγματικότητα και που ο Θεσπρωτικός λαός πρέπει έγκαιρα να αντιπαλέψει με όλες του τις δυνάμεις.

 

 

 

Σε αυτόν τον αγώνα βρίσκονταν πριν χρόνια οι Θεσπρωτοί στις κινητοποιήσεις για τον Καλαμά, τον ίδιο απαράλλαχτο αγώνα διεξήγαγαν οι κάτοικοι στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς κατά του διανομαρχιακού ΧΥΤΑ, στον ίδιο αγώνα βρίσκεται σήμερα η «Κίνηση Πολιτών Πέρδικας», ενάντια στους αγωγούς Φυσικού Αερίου, στον ίδιο αγώνα καλούνται να ξαναβρεθούν ξανά οι Σαγιαδινοί και εργαζόμενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες, ενάντια στα «Ασφαλτικά».

 

 

 

Η πρόσφατη ισχυρή εκλογική ενίσχυση των ντόπιων υποστηριχτών της πολιτικής αυτής, είναι ένα αρνητικό δεδομένο που πρέπει να ξεπεράσει ο λαός, ο κόσμος της δουλειάς και του μόχθου, ο εργαζόμενος Θεσπρωτός, με τον ενιαίο, Πανθεσπρωτικό, δυναμικό, παρατεταμένο αγώνα του .

 

Σ’ αυτή την πάλη καταθέτει όλες της τις δυνάμεις η «Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση Δήμου Ηγουμενίτσας», η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» και η «Αριστερή Παρέμβαση Ηπείρου» και καλεί όλο τον Θεσπρωτικό λαό, όλους τους εργαζόμενους της Ηπείρου να συμπαραταχθούν στους αγωνιζόμενους συμπατριώτες σε Πέρδικα, Σαγιάδα και Καρβουνάρι.

 

 

 

Ενάντια στην κοινωνία της μόλυνσης και στην υποβάθμιση της ζωής μας

 

 

 

Όχι στην εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου στην Πέρδικα-Όχι «Ασφαλτικά» στη Λωρίδα Σαγιάδας-Όχι τα σκουπίδια της Ηπείρου στο Καρβουνάρι-Όχι άλλη υποβάθμιση της Θεσπρωτίας.

 

Κάτω η κυβερνητική πολιτική της ανεργίας, της φτώχιας

 

της εγκατάλειψης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης

 

 

 

 

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση Δήμου Ηγουμενίτσας

 

Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα

 

Αριστερή Παρέμβαση Ηπείρου

 

 

 

 

 

Γ. Κάτσινος: Αντίθετος στη θέση για το φυσικό αέριο

2010-11-19 21:10:14

 

Αντίθετος στη θέση που προτείνει η εγκεκριμένη προμελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, δηλώνει ο Γιώργος Κάτσινος, νεοεκλεγείς δήμαρχος του νέου Καλλικράτειου Δήμου Ηγουμενίτσας (που πλέον συμπεριλαμβάνει και την περιοχή της Πέρδικας).

 

Ο νέος δήμαρχος Ηγουμενίτσας που στηρίχθηκε από το κυβερνών κόμμα, μιλώντας στο ITV, την Πέμπτη το βράδυ τόνισε ότι δεν θα διστάσει να συγκρουστεί με την κυβέρνηση, εάν αυτή επιμείνει στην συγκεκριμένη χωροθέτηση, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής και την τουριστική της ανάπτυξη.

 

Την ίδια στιγμή, ο νεοεκλεγείς αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου για τη Θεσπρωτία Θωμάς Πιτούλης – επίσης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ITV – εκφράζει την άποψη ότι δυστυχώς το θέμα έχει κλείσει και ότι οι αποφάσεις χωροθέτησης της διέλευσης του αγωγού δεν αλλάζουν.

 

Ο κ. Πιτούλης παράλληλα όμως δήλωσε ότι εάν οι κάτοικοι νομίζουν ότι μπορούν να ανατρέψουν την πρόταση της προμελέτης, ο ίδιος είναι μαζί τους, υπενθυμίζοντας ότι πολύ καιρό πριν έχει καταθέσει εναλλακτική πρόταση διέλευσης.

 

 

 

Η κυβερνητική πρόθεση για ενδεχόμενη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών στην Ηγουμενίτσα, συναντά από έντονες αντιδράσεις έως προβληματισμό στην καλύτερη περίπτωση ανάμεσα στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών της Θεσπρωτίας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ITV την Πέμπτη το βράδυ ο νέος δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσινος δήλωσε ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι της δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου στην Ηγουμενίτσα.

 

Την ίδια στιγμή κάθετα αντίθετος στη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών στην Ηγουμενίτσα είναι ο νεοεκλεγείς αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης (και απερχόμενος δήμαρχος της πόλης), που επαναλαμβάνει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.

 

Ο κ. Πιτούλης παράλληλα προτείνει τέτοια κέντρα να γίνουν στην ενδοχώρα και όχι σε λιμάνια, όπου – όπως υποστήριξε – θα μετεξελιχθούν σε πόλους έλξης μεταναστών και θα οξύνουν το πρόβλημα αντί να το αντιμετωπίσουν.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 151 152 153 154 155 156 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 156 από 156
copyright ©2010 vdella.com -- powered by web-way