Ο διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας αφορά στις γεωτεχνικές εργασίες ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες έρευνες (θαλάσσιες γεωτρήσεις) στις θέσεις θεμελίωσης των μελλοντικών έργων.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα POSEIDON MED II, που έχει ως στόχο τη δημιουργία υποδομών για τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου στην Ανατολική Μεσόγειο.