Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την vdella   
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2011 08:31

Την Τετάρτη  30  Νοεμβρίου 2011, και ώρα 15.00,  συνεδριάζει το  Περιφερειακό Συμβουλούλιο  Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 17ης   συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 2) Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Α΄,Β΄,Γ, τρίμηνα του έτους 2011

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

 3) Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2012

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

 4) Τροποποίηση της αριθμ. 11/38/1-6-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου σχετικά  με την έγκριση  βραχυπρόθεσμων  δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης  –Εμπορίου & Τουρισμού)

 5) Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

 6) Σχετικά με την εξέλιξη του έργου: «Τύρια –Σιστρούνι – Θεσπρωτικό»

(εισήγηση: οι παρατάξεις «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», «ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)

 7) Ορισμός μελών για τη συγκρότηση  Επιτροπής του  αρθρ. 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999 .

(εισήγηση: Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)

 

8) Έγκριση για εκχώρηση της αρμοδιότητας για την εκτέλεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Π.Τ.Α. Ηπείρου.

(εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

 

9) Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων ( Κ.Α.Π., κλπ)

 
copyright ©2010 vdella.com -- powered by web-way