Στη βουλή το σχέδιο νόμου για τις υπο-παραχωρήσεις σε 10 Λιμάνια (και της Ηγουμενίτσας)

limaniigm

limaniigmΤους Οργανισμούς Λιμένος Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Κέρκυρας, ήτοι τους πόρους όλων των κατά τόπους παραλιμένιων Δήμων, αφορά νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας με υπογραφή και του ΥΠΕΣ, κ. Αλ.Χαρίτση, που κατετέθη στη Βουλή στις 7/2/2019.

Πρόκειται για την κύρωση (αρ.1) δέκα συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αντίστοιχων Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Ταυτοχρόνως, για τη μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ (παρ.2 αρ.2) του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των εγκαταστάσεων στις περιοχές αρμοδιότητας των δέκα Α.Ε.

Εν περιλήψει, το ν/σ απαγορεύει στους Δήμους να επιβάλλουν στους Οργανισμούς Λιμένος «ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων», οποιαδήποτε διάταξη νόμου και εάν επικαλούνται. Εάν Δήμος «δεν συμμορφώνεται», το Δημόσιο δεν θα του αποδίδει το έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος που προβλέπει το ν/σ. Επιπλέον, ειδική ρύθμιση διασφαλίζει ότι δημοτικά τέλη σε βάρος όλων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., δεν θα συνεισπράττονται και δεν θα αποδίδονται στους ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνούν με δικές τους δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, καθώς και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα παραχωρούμενα στοιχεία μέσα στο λιμένα.

Περαιτέρω, αυξάνεται (από 2% σε 3,5%) το ποσοστό επί του συνόλου των ενοποιημένων ετήσιων εσόδων των Οργανισμών που αποδίδεται στο Δημόσιο (παρ.2 αρ.5).

Καθορίζεται δε ότι από φέτος, το αργότερο έως τις 30/9 κάθε έτους κατά τη διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης, το Δημόσιο αποδίδει στους παραλιμένιους Δήμους έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, που αντιστοιχεί σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε από τους Οργανισμούς.  Το ποσοστό θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση σε όποιο Δήμο “δεν συμμορφώνεται” με τη μη επιβολή τελών όπως αυτή προαναφέρθηκε (παρ.3 αρ.5).