Α. Μπέζας: Εξασφαλίστηκαν 20 θέσεις απασχόλησης 9 μηνών στη Νομαρχιακή Μονάδα υγείας του ΠΕΔΥ Ηγουμενίτσας

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ)», που στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά αναμένεται να απασχοληθούν 1.198 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ στις Μονάδες του ΠΕΔΥ σε όλη τη χώρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που ανέρχεται σε 14.400.000 € χρηματοδοτείται με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.).  

Η προκήρυξη αυτή είναι σε συνέχεια ανάλογης δράσης που είχε υλοποιήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το Δεκέμβριο του 2013 και αφορούσε στην κατάρτιση 1.400 ανέργων στα Νοσοκομεία της χώρας (Δευτεροβάθμιο Δίκτυο Υγείας).     

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, μετά από αίτημα του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Αντώνη Μπέζα και με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, εξασφαλίστηκαν 20 θέσεις απασχόλησης 9 μηνών (2 μήνες κατάρτισης και 7 μήνες πρακτικής άσκησης) στη Νομαρχιακή Μονάδα υγείας (ΝΜΥ) του ΠΕΔΥ Ηγουμενίτσας,  στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ)

6

ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα τα μεσάνυκτα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο www.voucher.gov.gr.