Σε συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση

22η έτους 2012

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 21η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.

Αποδοχή επιχορήγησης και Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

 Εισηγητής: Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

2.

Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας, δημοτικής έκτασης 4 στρ. από το υπ’ αριθ. 161 τεμάχιο της ΤΚ Κυπαρίσσου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

3.

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ Ραγίου.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

4.

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ Κεστρίνης.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

5.

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ  Παλαιοχωρίου.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος Στεργίου Παναγιώτης

6.

Έκδοση ανακοίνωσης για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης σχολαζόντων περιπτέρων του Δήμου Φιλιατών. Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

7.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού  (Τακτοποιητικού) πίνακα του έργου «Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας» Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

8.

»

Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ για εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρ., στη θέση Σταυρός όρμου Κάτω Αετού Λωρίδας Σαγιάδας ΠΕ Θεσπρωτίας.

 Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

9.

Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ για εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρ., στη θέση Ακρωτήρι Παναγιά (Θ) Λωρίδας Σαγιάδας ΠΕ Θεσπρωτίας.

 Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

10.

Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ για εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρ., στη θέση Σταυρός Κάτω Αετού (πρώην Ερινός) Λωρίδας Σαγιάδας ΠΕ Θεσπρωτίας.

 Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

11.

Επιχορήγηση Εκδηλώσεων Αθλητικών Σωματείων Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Διαμάντη Άννα._

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ