«Έκαστος στο είδος του…»

Με μία εκτενή ανάρτηση η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βιβή Μπέζα καυτηριάζει τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο καθαρισμός στην παραλία του Δρεπάνου.
Και τεκμηριώνει επιστημονικά τις θέσεις της, αλλά συνήθως στην Ελλάδα οι επιστημονικές θέσεις καταλήγουν στον κάλαθο..
Γράφει λοιπόν:
«Έκαστος στο είδος του κι ο Λουμίδης στους καφέδες» ή πως πρέπει να καθαρίζεται σωστά η παραλία του Δρεπάνου!
Ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα της εποχής μας είναι το γεγονός ότι τόποι και πόλεις κινδυνεύουν να πληγούν από τους φρενήρεις ρυθμούς της ανάπτυξης. Ο ακραίος συνωστισμός, η άναρχη δόμηση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αισθητική απαξίωση γίνονται το άλλο πρόσωπο της τουριστικής επιτυχίας. Πως το αντιμετωπίζουμε; Χρειάζεται να αποσαφηνίζεται σε κάθε περιοχή η φέρουσα ικανότητα και να υπάρχει αυτοπειθαρχία για την τήρηση κάποιων όρων, κανόνων και ορίων, πέρα από τα οποία η ανάπτυξη συσσωρεύει κόστος στο παρόν και στο μέλλον. Αυτά γενικά.
Είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τον καθαρισμό της ακτής του Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα. «Αγαθές» προφανώς οι προθέσεις, αλλά η επιλογή μιας δραστηριότητας συνεπάγεται γνώση αυτού που κάνεις. Αν δεν υπάρχει γνώση αλλά μόνο η επιδίωξη προβολής έργου, τότε υπάρχει θέμα. Για να έχεις τουριστική ακτή, θα πρέπει πρώτα να έχεις ακτή. Και για να έχεις ακτή, καλό είναι να ρωτούνται -αν δεν έχουν ρωτηθεί- και οι ειδικοί. Το μείζον για την παραλία του Δρεπάνου είναι η διάβρωση.
Η διατήρηση των ακτών είναι συνυφασμένη με τη διατήρηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων που διαβιούν σ’ αυτές και των γεωμορφολογικών τους χαρακτηριστικών. Όταν οι ακτές καθαρίζονται με βαριά μηχανικά μέσα, τότε αλλάζει βίαια η τοπογραφία τους, καταστρέφεται η αμμοθινική βλάστηση που συγκρατεί το υλικό τους και αποτρέπει τη διάβρωση και επιπλέον, προκαλείται ζημιά στη βιοποικιλότητά τους. Αυτά έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά.
Βέβαια πολλοί Δήμοι και φορείς αγνοώντας τα επιστημονικά δεδομένα το κάνουν, αλλά γι αυτό και οι αντιδράσεις των οικολόγων είναι δικαιολογημένες. Ας ξέρουμε λοιπόν ότι οι καθαρισμοί των ακτών καλό είναι να γίνονται με σύγχρονες τεχνικές που σέβονται τη φύση και συνδυάζουν τα ήπια μηχανικά μέσα με τις χειροκίνητες μεθόδους καθαρισμού και αυτό ας εφαρμόζουμε στο μέλλον και στο Δρέπανο!