Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας με τηλεδιάσκεψη

igm_logo

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19), στις 26 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00′ με τα παρακάτω θέματα: 

1° ΘΕΜΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος. 
2° ΘΕΜΑ Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Νέας Σελεύκειας». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος. 

*Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι την Παρασκευή 27/11 λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» (ΑΔΑ:Ψ3ΛΕ46MH4Ψ-ΣΟΦ).