Έλεγχοι τροχαίας – βεβαιωθείσες παραβάσεις

elas

Κατά την εβδομάδα από  28-11-2011 έως 04-12-2011,  στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Ηπείρου, διενεργήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι, τα αποτελέσματα των οποίων είναι τα ακόλουθα, κατά  αντικείμενο ελέγχου:

·         Εξακόσιοι εβδομήντα ένα  (671) έλεγχοι σε οδηγούς αυτοκινήτων

·         Τετρακόσιοι πενήντα δύο  (452)  έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων

·         Παραβάσεις αυτοκινήτων

Ø  Ταχύτητα: Εκατόν σαράντα έξι  (146)

Ø  Μέθη: Δεκατρείς   (13)

·         Παραβάσεις δικύκλων

Ø  Μη χρήση προστατευτικού κράνους:  Έξι (6)

Ø  Θόρυβοι: Τρεις  (3)

Ø  Στέρηση άδειας οδήγησης:  Δέκα  (10)

Ø  Λοιπές παραβάσεις: Είκοσι   (20)