Ένας σπάνιος επισκέπτης, για πρώτη φορά, στον Καλαμά

KALAMAS PAPIA2Στην Ελλάδα η καστανόπαπια είναι επιδημητικό είδος. Φωλιάζει τοπικά, κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους στη Θράκη, σπανιότερα στην Μακεδονία καθώς και σε ορισμένα μεγάλα νησιά όπως Λήμνος,Λέρος, Σάμος κλπ.

Στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά είναι η πρώτη φόρα που παρατηρείται και καταγράφεται αυτό το είδος πάπιας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Φορέας Διαχείρισης.

Η καστανόπαπια είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από το πλούσιο σκουροπορτοκαλί φτέρωμά της. Τα αρσενικά έχουν μπεζ κεφάλι και ένα στενό μαύρο κολάρο, ενώ τα θηλυκά έχουν ανοιχτόχρωμο κεφάλι.

KALAMAS PAPIA1Αναπαράγεται σχεδόν αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους ( Λιμνοθάλασσες, αμμοθίνες, αλμυρόβαλτους, αλυκές κλπ).

Αν και είναι μη θηρεύσιμο είδος γίνεται συχνά αντικείμενο λαθροθηρίας.

Είναι προστατευόμενο είδος, ο κύριος όγκος του αναπαραγόμενου και διαχειμάζοντος πληθυσμού στην Ελλάδα απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Νatura 2000.