Έργα της Θεσπρωτίας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

Στις κατακυρώσεις διαγωνισμών για μία σειρά έργων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στην συνεδρίαση της Δευτέρας. Για τη Θεσπρωτία αυτά είναι:

  • Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Καρβουναρίου, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με ανάδοχο την ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
  • «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού €137.640. Πρόκειται για επαναδημοπράτηση επειδή ο αρχικός διαγωνισμός απέβη άγονος.