Ήπειρος Τόπος να ζεις: Επιστολή για συζήτηση περί θεμάτων Παιδείας στην Ήπειρο

epirus-topos

Με επιστολή προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού συμβουλίου, η παράταξη “Ήπειρος – Τόπος να ζεις” ζητάει να ανοίξει η συζήτηση για τα θέματα παιδείας στην Ήπειρο “για την προοπτική στον τομέα της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της περιοχής με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων”. Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Προς:

1. Πρόεδρο  του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου

2. Πρόεδρο  Επιτροπής  Κοινωνικών  Υποθέσεων

Περιφέρειας  Ηπείρου

 

 

ΘΕΜΑ  : «Συζήτηση  περί  θεμάτων  Παιδείας  στην  Ήπειρο».

 

Το  ζήτημα  της  παιδείας και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων,  αποτελεί  ένα  απ’ τα  σημαντικότερα  θέματα  για  το  μέλλον  της  Ηπείρου  αλλά  και  της  Ελλάδας  γενικότερα.

Η  παράταξη  «Ήπειρος  Τόπος  να  Ζεις» προτείνει  το  συντομότερο  δυνατόν  τη  συζήτηση  του  θέματος  στην  επιτροπή  κοινωνικών  υποθέσεων  καταγράφοντας  τις  απόψεις  όλων  των  εμπλεκόμενων  φορέων για την προοπτική στον τομέα της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της περιοχής με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Στη  συνέχεια πιστεύουμε πως πρέπει να διαμορφωθεί σχετική εισήγηση και να εισαχθεί το θέμα αυτό στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  για  την  λήψη  τελικών  αποφάσεων.

Για  την  παράταξη

Ήπειρος  Τόπος  να  Ζεις

Ο  επικεφαλής

 

Βαγγέλης  Αργύρης