Αιτήσεις ενίσχυσης των κτηνοτρόφων

logo-vdella

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Οι κτηνοτρόφοι που το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 18 Φεβρουαρίου μέχρι 18 Απριλίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητάς τους.