Ακυρώθηκε η… ακύρωση του Διαγωνισμού για το Κάμπινγκ του Δρεπάνου

drepano

drepanoΑκυρώνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, με την οποία επιχειρήθηκε η ακύρωση του διαγωνισμού εκμίσθωσης του Κάμπινγκ του Δρεπάνου, με απόφασή της η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με απόφαση που φέρει ημερομηνία 05/12/2011, η κ. Γεωργακοπούλου- Μπάστα, κάνει δεκτές τις προσφυγές των τριών κοινοπραξιών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό εκμίσθωσης του κάμπινγκ κατά της με αριθμ. 224/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας και ακυρώνει την απόφαση αυτή ως προς το σκέλος που αυτή αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού.

Με την απόφαση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφ’ ενός είχε προβεί στη μη έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών επειδή η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε από την αρμόδια επιτροπή κατά τρόπο που δεν προβλέπονταν από τη διακήρυξη και αφ’ ετέρου προσπάθησε να ακυρώσει το διαγωνισμό στο σύνολό του προβάλλοντας ως λόγο ακύρωσης ότι υφίσταται θέμα με τον επανακαθορισμό της χερσαίας και τουριστικής ζώνης από την πόλη της Ηγουμενίτσας έως το Μακρυγιάλι και θα υπάρξει επανασχεδιασμός σε επιχειρήσεις αυτού του είδους και στις υποδομές.
Τον ισχυρισμό αυτό δε δέχεται η ΓΓΑΔ, κρίνοντας πως αυτός είναι «αναιτιολόγητος, αόριστος, ασαφής και επομένως μη σύννομος, αφού δεν γίνεται αναφορά σε προεδρικά διατάγματα, διατάξεις νόμου, υπουργικές αποφάσεις ή έστω δημοσιευμένες μελέτες από τις οποίες να διαπιστώνεται η ύπαρξη νομοθεσίας ή να προκύπτει η πρόθεση της πολιτείας οποιουδήποτε επαναπροσδιορισμού της χερσαίας ζώνης ή επανασχεδιασμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Κάμπινκ».
Μάλιστα στην απόφασή της η ΓΓΑΔ κάνει σαφή αναφορά σε νομολογία του ΣτΕ και επισημαίνει ότι η πλημμέλεια της αιτιολόγησης ισοδυναμεί με παράβαση Νόμου!
Κι έτσι το… μπαλάκι επιστρέφει είτε στην Επιτροπή Δημοπρασιών η οποία θα πρέπει εκ νέου να αξιολογήσει τις προσφορές και να αναδείξει ανάδοχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της διακήρυξης, αφού οι μέχρι τώρα αποφάσεις της με άλλους «μαθηματικούς» τύπους έχουν τύχει ακύρωσης , είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώσει είτε το οικονομικά ασύμφορο του αποτελέσματος του διαγωνισμού είτε την παράτυπη διεξαγωγή του ίδιου του διαγωνισμού!