Αλλαγή σήμανσης για τα σφάγια αμνοεριφίων ελληνικής καταγωγής

provata

provataH Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την τελευταίααλλαγή που αποφασίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τη σήμανση των σφαγίων αμνοεριφίων ελληνικής καταγωγής, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  1. Τα σφάγια αμνοεριφίων ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣπου γεννήθηκαν,εκτράφηκαν και έχουν σφαχτεί στην Ελλάδαπρέπει να φέρουν:
  2. Τα σφάγια αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην  Ελλάδα ή  σε άλλες κοινοτικές χώρεςκαι έχουν σφαχτεί στη χώρα μας πρέπει να φέρουν:
  3. Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαχτεί σε άλλες κοινοτικέςχώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:
  4. Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαχτεί σε τρίτες χώρες (μη κοινοτικές) και εισάγονται στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:
  • σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος τυρκουάζ «λαμπρό κυανούν», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
  • σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματοςκαι χρώματοςτυρκουάζ<<λαμπρό κυανούν», εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη <<ΕΛΛΑΣ>>ή <<ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ>>
  • σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού» (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και την ανάλογη επισήμανση για τη χώρα εκτροφής π.χ. Ελληνικής Εκτροφής, Ρουμάνικης Εκτροφής.
  • σφραγίδα σε χρώμα επιλογής της κάθε κοινοτικής χώρας, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και τα χαρακτηριστικά στοιχειά ( κωδικό σφαγείου χώρας και διακριτικών της ΕΟΚ) τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.

·         σφραγίδα που προβλέπει η κάθε  τρίτη χώρα η οποία θα είναι χρώματος  καστανού.

Η συκωταριά, η οποία δε συνοδεύει το αρνί, θα πρέπει να βρίσκεται εντός πλαστικού περιέκτη και να υπάρχει ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της εταιρείας, ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης, η χώρα προέλευσης, οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, οι ημερομηνίες ψύξης και κατάψυξης, καθώς και η θερμοκρασία συντήρησης.

Η Υπηρεσία θα βρίσκεται στη διάθεση των καταναλωτών για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση (τηλ. 2651025191).