Ανάδοχος για την αναστήλωση του Κάστρου της Κιάφας

Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για το σημαντικό έργο της αποκατάστασης του Κάστρου της Κιάφας προχώρησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι προσφορά είχε καταθέσει μόνο μία εταιρεία η οποία είναι και ανάδοχος του έργου.

Πρόκειται για την «Έντι Ι. Ράφτης» που έχει αναλάβει τα έργα και στο Τζαμί Καλούτσιανης.

Η αποκατάσταση του Κάστρου της Κιάφας χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό 1,5 εκατομμυρίων.

Το έργο προβλέπεται να έχει  ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 450 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το κάστρο είναι ένα ισχυρό οχυρωματικό έργο, αντιπροσωπευτικό της εποχής του, χτισμένο από τον Αλή Πασά μετά την κυριαρχία του επί των Σουλιωτών στην περιοχή, το 1803. Έχει ορθογωνική κάτοψη σε θέση, όπου έχει προσαρμοστεί στο ανάγλυφο του εδάφους με τις μεγαλύτερες πλευρές του να είναι παράλληλες με την κορυφογραμμή του βουνού. Οι γενικές του διαστάσεις είναι περίπου 150×50μ. και το ύψος των εξωτερικών τειχών ξεπερνά τα 11μ. Στην περίμετρό του διαμορφώνονται τέσσερις πύργοι – προμαχώνες.

Ο μεγάλος σεισμός πραγματοποιήθηκε στις 21/3/2020 προκάλεσε μεγάλες ζημιές που αφορούν στην περίμετρο της εξωτερικής τειχοποιίας και στις επιμέρους οχυρωματικές κατασκευές. Τα 3 τμήματα του κάστρου που θεωρούνται ως πιο κρίσιμα είναι: Ο Ανατολικός ημικυκλικός προμαχώνας Π2 και το ευθύγραμμο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας, η Ν.ΝΑ της νοτιοανατολικής όψης της τοιχοποιίας και το ανώτερο τμήμα της εσωτερικής, 2ης εγκάρσιας, τοιχοδομής Ε3.