Ανάκαμψη στην οικοδομική δραστηριότητα

Ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ήπειρο καταγράφεται στα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν στον πρώτο μήνα του 2018, δηλαδή τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με αυτά παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως του 57,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στην Ήπειρο, έναντι του αντίστοιχου παρισινού μήνα και σε απόλυτους αριθμούς από 19 οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο του 2017 σε 30 τον Ιανουάριο του 2018.

Απ’ αυτές οι 29 οικοδομικές άδειες αφορούν σε ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και μόλις 1 σε δραστηριότητα δημόσιου φορέα, έναντι 19 ιδιωτικών και 0 δημόσιων την αντίστοιχη περσινή περίοδο με αύξηση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας της τάξεως του 52,9%.

Με τις 30 αυτές οικοδομικές άδειες θα χτιστούν 6.500 τ.μ., έναντι 2.700 τ.μ. τον Ιανουάριο 2017, με αύξηση σε επιφάνεια 143,5%, ενώ σε όγκο παρουσιάζεται άυξηση της τάξεως του 184,9% από 8.900 κ.μ. σε 25.300 κ.μ., αριθμοί που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.