Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια

espa

Μεγάλη η ανταπόκριση των φορέων της Ηπείρου, στην πρόσκληση της Περιφέρειας για την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη φάση συλλογής των στοιχείων για τα Έργα που προτείνουν οι φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία θα αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό τόσο στη συγκρότηση ισχυρής πρότασης για τη μέγιστη δυνατή διεκδίκηση στα πλαίσια της επικείμενης Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ όσο και στη κατάρτιση συγκρότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η ανταπόκριση των φορέων ήταν πολύ σημαντική. Πάνω από 30 Δημόσιες Υπηρεσίες (Δήμοι, Δομές Υγείας – Πρόνοιας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού κλπ.) κατέθεσαν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων Περιφερειακού Σχεδιασμού και καταδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την ετοιμότητά τους στη συλλογική προσπάθεια για να τεθεί επειγόντως η Ήπειρος στην τροχιά προόδου που της αξίζει.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί,  θα περιλαμβάνει τη συστηματική ταξινόμηση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν, για να ακολουθήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους, να υποστηρίξουν τις προτεραιότητές τους και να συνεισφέρουν δημιουργικά στη συνολική συζήτηση για την αξιοβίωτη αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας.

«Ως επιστέγασμα της όλης στρατηγικής, – δήλωσε σχετικά η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Τατιάνα Καλογιάννη  – Σταύρου,  θα επακολουθήσει μέχρι το καλοκαίρι η διοργάνωση Ειδικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, όπου θα τεθούν έγκαιρα, έγκυρα και αξιόπιστα όλες οι παράμετροι και οι πολιτικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προκύψει η απαραίτητη τεκμηρίωση και να αναλυθούν σε βάθος ο προβληματισμός και οι ιδέες όλων των πολιτών της Περιφέρειας Ηπείρου. Τέλος, όπως ρητά προβλέπεται και στη νομοθεσία του «Καλλικράτη», τα αρμόδια θεσμικά όργανα (Εκτελεστική Επιτροπή, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, Περιφερειακό Συμβούλιο) θα καταρτίσουν και θα επικυρώσουν το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30/09/2011».

Καταλήγοντας στη δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, πρόσθεσε:

«Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο συνδυασμός αφ’ ενός μεν των μεθοδικών και ουσιαστικών βημάτων για τον Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό από την αιρετή Περιφερειακή Αρχή και αφ’ ετέρου δε η διάθεση εποικοδομητικής συνεργασίας όλων ανεξαιρέτως των τοπικών αρχών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, αποτελούν την απόλυτη εγγύηση για την ευόδωση του κρίσιμου και νευραλγικού αυτού εγχειρήματος, στα πλαίσια, πάντα, της εφαρμογής και υλοποίησης των προγραμματικών – προεκλογικών μας δεσμεύσεων».