Αντίδραση της Κοινωνικής Συμφωνίας για την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) Μακεδονίας – Θράκης

Η Πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας Λ. Τ. Κατσέλη, σχετικά με την κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) Μακεδονίας –Θράκης του Υπουργείου Ανάπτυξης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η επανασύσταση του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και η ταυτόχρονη κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) Μακεδονίας –Θράκης, που υπαγόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δείχνει προχειρότητα που, υπό τις σημερινές συνθήκες, είναι ανεπίτρεπτη για τον ευαίσθητο τομέα της ανάπτυξης. Η σύσταση το 2010 της  Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, με ουσιαστικές αρμοδιότητες για την προώθηση, σε αποκεντρωμένη βάση, ολοκληρωμένων αναπτυξιακών και επενδυτικών παρεμβάσεων στη Βόρεια Ελλάδα και τη λειτουργία της ως σημείο εξυπηρέτησης των επενδυτών, ήταν πάγιο αίτημα τόσο πολιτών  όσο και του επιχειρηματικού κόσμου της Β. Ελλάδας.

Με την κατάργησή της βρίσκονται πλέον στον «αέρα» 91 επενδυτικά σχέδια αξίας 500 εκατ. ευρώ από τα οποία επρόκειτο να δημιουργηθούν πάνω από 450 νέες θέσεις εργασίας, με βάση τον νέο επενδυτικό νόμο. Παγώνουν ακόμα μια σειρά από επενδυτικές προτάσεις που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας αλλά και προγραμμάτων δικτύωσης (clusters). 

Πιστεύουμε ότι η νέα ηγεσία τόσο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών όσο και του επανασυσταθέντος Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, θα αντιληφθούν αμέσως τη σοβαρή δυσλειτουργία και αναστάτωση που έχει προκαλέσει στην επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα της Β. Ελλάδος η κατάργηση της ΕΜΑ. Αναμένουμε διορθωτική απόφαση με την οποία η ΕΜΑ όχι μόνο δεν θα καταργείται αλλά θα ενισχύεται ως δομή, ώστε να ανταποκριθεί στο δύσκολο στοίχημα της αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης της Β. Ελλάδος και της προσέλκυσης επενδύσεων.