Αντί για έσοδα… κάδοι σκουπιδιών!

drepanos2

H τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δρέπανο (+video)

Δε θα περιέλθουν τελικά στο Δήμο Ηγουμενίτσας, τα έσοδα από τις μισθώσεις που έχει ήδη συνάψει η ΟΛΗΓ ΑΕ στην περιοχή του Δρεπάνου, κάθως κάτι τέτοιο «προσκρούει στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών» και στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με μοναδικό θέμα την Τροποποίηση της με αριθμ. 76/2020 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή του Δρεπάνου.

Αντ΄ αυτού, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ΟΛΗΓ ΑΕ θα κάνει κάποια έργα στο Δήμο Ηγουμενίτσας και εν προκειμένω 3 υπογειοποιημένους κάδους απορριμμάτων!

Η 76/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο άρθρο 3 είχε προβλέψει ότι  «όσο αφορά τις υπάρχους μισθώσεις – παραχωρήσεις που έχουν γίνει από την ΟΛΗΓ Α.Ε. συμφωνείται ότι αυτές περιέρχονται στον Δήμο από την ημέρα υπογραφής του μνημονίου. Ο Δήμος αναλαμβάνει την συνέχιση αυτών κατά τους υφιστάμενους όρους και τα έσοδα από αυτές θα περιέρχονται στον Δήμο»

Σύμφωνα με το ψηφισθέν μνημόνιο από το Δ.Σ. του ΟΛΗΓ προκύπτει αλλαγή στο άρθρο 3 παρ 7 ως εξής:

«όσο αφορά τις υφιστάμενες μισθώσεις – παραχωρήσεις τα μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν κάθε ενέργεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Μνημονίου»

Επίσης στο προτεινόμενο σχέδιο της ΟΛΗΓ έχει προστεθεί το άρθρο 6 το οποίο προβλέπει τους ειδικότερους όρους της παραχώρησης (Έσοδα – Δαπάνες), το οποίο παραπέμπει πλέον στο μέλλον… τα έσοδα και προσδοκά σε ανταποδοτικά έργα έναντι των εσόδων:

«Τα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν ειδικότερα θέματα εσόδων – δαπανών καθώς και οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης αποτελούν αντικείμενο της μελλοντικής συμφωνίας παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας»

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία έκανε δεκτή την εισήγηση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου η οποία κατέληγε:

Λαμβανουμένης υπ’οψιν της νομοθεσίας που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες και τον έλεγχο που υφίσταται η ΟΛΗΓ ΑΕ από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και της συμφωνίας για εκτέλεση έργων από την πλευρά του ΟΛΗΓ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προτείνω να γίνει εναρμόνιση του ψηφισθέντος σχεδίου μας με τα προτεινόμενα από την ΟΛΗΓ Α.Ε.

Ολόκληρη η εισήγηση του Δημάρχου:

Εισήγηση

Με την αριθμ 76/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε κατά πλειοψηφία «Μνημόνιο Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και  ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή Δρεπάνου»

Με την αριθμ. 144/10-6-2020 απόφαση του, το Δ.Σ. της ΟΛΗΓ Α.Ε. ενέκρινε  -κατά πλειοψηφία το Μνημόνιο Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας (MOU) λαμβάνοντας υπόψιν  το  από 9-6-2020 νομικό σημείωμα της Δικηγορικής Εταιρείας «Κ  Καρατσώλης – Ε Τσιαντης και Συνεργάτες»»

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο άρθρο 3 είχε προβλέψει ότι:  «όσο αφορά τις υπάρχους μισθώσεις – παραχωρήσεις που έχουν γίνει από την ΟΛΗΓ Α.Ε. συμφωνείται ότι αυτές περιέρχονται στον Δήμο από την ημέρα υπογραφής του μνημονίου. Ο Δήμος αναλαμβάνει την συνέχιση αυτών κατά τους υφιστάμενους όρους και τα έσοδα από αυτές θα περιέρχονται στον Δήμο»

Σύμφωνα με το ψηφισθέν μνημόνιο από το Δ.Σ. του ΟΛΗΓ προκύπτει αλλαγή στο άρθρο 3 παρ 7 ως εξής:

«όσο αφορά τις υφιστάμενες μισθώσεις – παραχωρήσεις τα μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν κάθε ενέργεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Μνημονίου» 

Επίσης στο προτεινόμενο σχέδιο της ΟΛΗΓ έχει προστεθεί το άρθρο 6 το οποίο ορίζει:

Άρθρο 6: Έσοδα – Δαπάνες. Ειδικότεροι όροι παραχωρήσεις

«Τα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν ειδικότερα θέματα εσόδων – δαπανών καθώς και οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης αποτελούν αντικείμενο της μελλοντικής συμφωνίας παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας»

Λαμβανομένης υπ’ οψιν της νομοθεσίας που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες και τον έλεγχο που υφίσταται η ΟΛΗΓ ΑΕ από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και της συμφωνίας για εκτέλεση έργων από την πλευρά του ΟΛΗΓ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προτείνω να γίνει εναρμόνιση του ψηφισθέντος σχεδίου μας με τα προτεινόμενα από την ΟΛΗΓ Α.Ε.