Αντιδρούν οι κάτοικοι Βασιλικού – Αγίας Μαρίνας στη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Μεσοβούνι

SMA-3a_Small

SMA-3a_SmallΕνημερωτική συνάντηση του Δημάρχου και των αρμοδίων αντιδημάρχων με τους κατοίκους του Βασιλικού πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Βασιλικό με αφορμή, την μελέτη που πρόκειται να παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή. 

Τη συνάντηση ζήτησε ο Δήμαρχος κ. Κάτσινος, με αφορμή διαφαινόμενες αντιδράσεις για τη χωροθέτηση του ΣΜΑ και παρευρέθηκαν και οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημητρίου Κ. και Γόγολος Ι και ο Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας κ. Λώλης Η.

Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη χωροθέτηση, η οποία επεσήμαναν ότι δεν είναι όπως η μελέτη αναφέρει στο Μεσοβούνι αλλά στα όρια του Δ.Δ. Αγ. Μάρινας. Μάλιστα  οι κάτοικοι πρότειναν εναλλακτικές θέσεις σε περιοχές του Μεσοβουνίου και του Καρτερίου.

Μετά την ενημέρωση αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφελής τον Δήμαρχο και αντιπροσωπεία των Τοπικών συμβουλίων επισκέφθηκε το σταθμό μεταφόρτωσης στην Πρέβεζα που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία. 

Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18:30: “Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση “Παλαιό Εργοτάξιο Μηχανικής” Τ.Κ. Μεσοβουνίου Δ. Ηγουμενίτσας, για την εξυπηρέτηση του νυν Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας, της 3ης & 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου”.

Ως “Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” καλούνται οι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων.

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης ταξινομούνται ανάλογα με τη δυναμικότητά τους (μικροί/μεγάλοι), το είδος των πάγιων  εγκαταστάσεων (σταθεροί/κινητοί) και το βαθμό συμπίεσης των απορριμμάτων που επιτυγχάνουν. Σταθερός θεωρείται ο σταθμός μεταφόρτωσης όπου όλες οι απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται σε συγκεκριμένο χώρο  με την κατάλληλη πάγια εγκατάσταση και τεχνική υποδομή ενώ κινητός σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται οποιοσδήποτε τύπος οχήματος ή συνδυασμός οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την υποδοχή  των αποβλήτων χωρίς τη μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων. Τα απόβλητα, κατά τη διαδικασία αυτή υφίστανται συμπίεση, η οποία στοχεύει στην επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου, κατά περίπτωση, ωφέλιμου φορτίου για την περαιτέρω μεταφορά τους. Η συμπίεση αυτή γίνεται συνήθως σε containers ενώ εναλλακτικά, σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί δεματοποίηση των αποβλήτων, με χρήση εγκαταστάσεων υψηλού βαθμού συμπίεσης.

Η εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης είναι αποδοτική όταν η απόσταση του χώρου διάθεσης είναι μεγαλύτερη των 30km και η ημερήσια ποσότητα των απορριμμάτων ξεπερνά τους 20 τόνους.

Τεχνικές πληροφορίες από http://www.eedsa.gr