Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στον ποδηλατοδρόμο

olig_logo
olig_logoΈνα σημαντικό έργο για τον ποδηλατοδρόμο στο βόρειο τμήμα της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα από τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας. Πρόκειται για αντικατάσταση λαμπτήρων, με νέους τεχνολογίας LED, αντιβανδαλιστικούς και αντοχής σε αλμύρα, καθώς και σε προσθήκη-αντικατάσταση των φθαρμένων ιστών. 
Σύμφωνα με τα όσοα ανακοίωσε η ΟΛΗΓ ΑΕ “Η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του ποδηλατοδρόμου, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, θα βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας στον ποδηλατοδρόμο και την ποιότητα του φωτισμού. Η Διοίκηση κατάφερε να εντάξει στο έργο DOCK BI του προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, το οποίο δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΛΗΓ”.