Απαγόρευση αλιείας με βιμζότρατες από την Πλαταριά έως τα Αλβανικά σύνορα

vintzotrataΥπεγράφη στις 28 Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη και την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, απόφαση, αναφορικά με τα «Πρόσθετα εθνικά μέτρα για την αλιεία με εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα». Η απόφαση περιλαμβάνει την απαγόρευση αλιείας όλο το χρόνο σε 11 περιοχές οι οποίες προτάθηκαν από την επιστημονική κοινότητα, κατ’ εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, καθώς και την υποχρέωση εκφόρτωσης σε καθορισμένους λιμένες εκφόρτωσης.

Οι 11 αυτές περιοχές είναι:
α) Νότιου του κόλπου της Ηγουμενίτσας (Πλαταριά) έως τα αλβανικά σύνορα
β) Κόλπος Βλυχού Λευκάδας
γ) Πλατυγιάλι (Νότια του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας) έως και τις εκβολές του Αχελώου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Πεταλάς
δ) i) Βόρειο τμήμα του κόλπου Αργοστολίου (όρμος Λιβάδι)
ii) Φανάρι Αγίων Θεοδώρων έως παραλία Αγίου Κωνσταντίνου (Αργοστόλι)
ε) Κόλπος Ιτέας
στ) Άγιοι Πάντες Γαλαξειδίου
ζ) Λόγγος έως φάρος λιμένα Αιγίου
η) Κιβέρι έως Λιλαίικα (Αργολικός κόλπος)
θ) Κόλπος Σαλαμίνας
ι) Βορειότερο τμήμα του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου
ια) Παγασητικός κόλπος