Αποκατάσταση κατολίσθησης στην επ. οδό Λιά – Βαβούρι

 Η «Αποκατάσταση από κατολίσθηση τμήματος επαρχιακής οδού Λιά – Βαβούρι» Π.Ε. Θεσπρωτίας είναι ένα από τα έργα, για τα οποία σήμερα ανέδειξε ανάδοχο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό  € 150.000