Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΣτην έγκριση προγραμματικών συμβάσεων και στη γνωμοδότηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα  της Ηπείρου προχώρησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.

Αναλυτικά, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά για τις Μ.Π.Ε. των έργων:

Ø  εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Τσούμπα- Πέντε Πηγάδια- Τσούκα», περιοχής Λάκκας στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας

Ø  ερευνητικές εργασίες λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ασφακιά» ,Τ.Κ. Μεσοβουνίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας

Ø  «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο ρέμα Λεπιανών, στην Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας»

Ø  «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21,25 MW, στη θέση «Κοκκινόλακκα», Δήμων Κ. Τζουμέρκων & Γ. Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας.»

Ø  «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια, στη θέση Ποταμιά της Τ.Κ. Ασπροχωρίου, Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων».

Επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Ιερών Μητροπόλεων και Δήμων, για παρεμβάσεις σε πολιτιστικά μνημεία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη, τόνισε ότι στις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν σε παρεμβάσεις πολιτιστικών μνημείων, αντισυμβάλλεται πάντα το Υπουργείο Πολιτισμού για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή όλων των μνημείων και δεύτερον διότι το ίδιο δεν διαθέτει κονδύλια για τις παρεμβάσεις αυτές.

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θ. Πιτούλη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε την τροποποίηση της από 30-03-2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Φιλιατών που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών», καθώς και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αναθεώρησης και διόρθωσης σφαλμάτων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ) του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας» προεκτιμώμενης αμοιβής 39.600 ευρώ.