ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

perifereia

perifereiaΣε στοχευμένες τουριστικές εκθέσεις θα συμμετάσχει το 2012 η Περιφέρεια

Στην έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2012 προχώρησε κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

 Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής,  το 2012 η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετάσχει σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού, δεδομένου πως ο κύριος όγκος των επισκεπτών της περιφέρειας προέρχεται από την Ελλάδα. Ακόμη έχουν επιλεγεί τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού με γνώμονα την ενδυνάμωση της θέσης της Ηπείρου στις τουριστικές αγορές. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη υπογράμμισε τις στοχευμένες επιλογές της Περιφερειακής Αρχής στον σχεδιασμό για τη συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις.

Ο σχετικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνει τις τουριστικές εκθέσεις: IFT στο Βελιγράδι (23-26/2/2012), ΙΤΒ στο Βερολίνο (7-11/3/2012), ΜΙΤΤ στη Μόσχα (21-24/3/2012), «Nexus» στην Αθήνα (29/3-1/4/2012), «Active Trip» στην Πάτρα (30/3-1/4/2012), ΒΜΤ στη Νάπολη (30/3-1/4/2012), «Ταξίδι» στη Λευκωσία (27-29/4/2012), «Θρησκευτικές και Προσκυνηματικές Περιηγήσεις» στην Αθήνα (6-8/5/2012), «Ελληνικοί Καλοκαιρινοί Προορισμοί» στην Αθήνα (Ιούνιος 2012), «Εμπορο-βιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας» στην Κοζάνη (τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου), WTM στο Λονδίνο (5-8/11/2012) και Philoxenia στη Θεσσαλονίκη (16-18/11/2012).

Ακόμη, κατά τη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε κλαδικές εκθέσεις που αφορούν στον πρωτογενή τομέα κατά το έτος 2012. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν οι συμμετοχές σε: «Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς» στην Αθήνα  (9-11/03/2012), «Γεύσεις και Ζωή» στην Αθήνα (20-22/4/2012), «Gastronord» στη Στοκχόλμη (24-27/4/2012) και «Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» στην Αθήνα (7-9/12/2012).

Συνάψεις προγραμματικών συμβάσεων

 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων), τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες μικρών τροποποιήσεων του κτιρίου (Δημαρχείου Τύμφης)» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, καθώς και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Θετική γνωμοδότηση για έργα αποχέτευσης σε

Χαλκιάδες, Καλαμιά, Ρόκκα και επέκταση της ΕΕΛ Φιλιππιάδας

Ομόφωνα θετική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών (Χαλκιάδες, Καλαμιά και Ρόκκα του Τ.Δ. Φιλοθέης Άρτας) Π.Ε. Άρτας καθώς και επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Τ.Δ. Φιλιππιάδας Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Θετικές γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ

 Επίσης η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 3 MWp στη θέση «Στρογγυλό», στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Λαψίστας της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνα του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων» και για το περιεχόμενο της.

Θετικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για το έργο «Ειδική Μελέτη αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε παλαιό λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «Πάρες» της Τ.Κ. Γριμπόβου Δήμου Αρταίων» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», για το περιεχόμενο της ΜΠΕ  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα πεστροφοκαλλιέργειας δυναμικότητας 60 τόνων/έτος στη θέση «Πηγή Μπαλή» του Δ.Δ. Σκανδάλου, του Δήμου Σουλίου στη Π.Ε. Θεσπρωτίας», για το περιεχόμενο της ΜΠΕ  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας  30.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση βάθους 40 μ., η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Χάσια» της  Δημοτικής Ενότητας Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας», για το περιεχόμενο της ΜΠΕ  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Επέκταση  πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 15.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής σε 39.000 όρνιθες με υδρογεώτρηση εγκατεστημένη στη θέση «Ορσίδες» Τ.Κ. Πολυδρόσου Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας», και για το περιεχόμενο της ΜΠΕ  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας 39.500 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί  στη θέση «Βγάλματα – Ξύλα –Λεύκες» της Τ.Κ. Γαβριάς Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας».

Τροποποίηση της Προγραμματικής για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Εκτός ημερήσιας διάταξη η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), του Δήμου Ιωαννιτών, της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως προς την  παράταση του κατασκευαστικού τμήματος του έργου «Κατασκευή, ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων» μέχρι 31/12/2012.