Από την Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής

perideriarxis

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου,  (΄Αρθρο 178, Ν.3852/2010), (φορείς που έχουν προσκληθεί, έχουν ήδη  ορίσει τους εκπροσώπους τους), καλούνται δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Ηπείρου (όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, ΄Αρτας και Πρέβεζας), να υποβάλουν σχετική Αίτηση, για τη συμμετοχή τους στην ως άνω Επιτροπή, στην Περιφέρεια Ηπείρου, μέχρι 03.06.2011.

 Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Ν. 212 της Περιφέρειας Ηπείρου – Διοικητήριο (αρμόδια υπάλληλος κ. Βασιλική Κωσταδήμα), επίσης με Fax στον αριθμό 26510.77 637 και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης v.kostadima@php.gov.gr.

Μετά την λήξη της ως άνω διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, μεταξύ των ενδιαφερομένων δημοτών, ώστε με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης, να οριστούν τα μέλη – δημότες που θα μετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ