Αστικά λύματα στη λίμνη Ιωαννίνων

Κοινοποιήθηκαν σήμερα στην Περιφέρεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  οι αναλύσεις των δειγμάτων που πάρθηκαν από τη λίμνη Ιωαννίνων προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία που προκάλεσε τον ομαδικό θάνατο ψαριών.

Από τις αναλύσεις επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις-  όπως τις δημοσιοποίησε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης-  περί ρύπανσης της λίμνης με αστικά λύματα.  Τα ευρήματα αφορούν τόσο την τάφρο της Ανατολής, όσο και την περιοχή της Λιμνοπούλας.

Επισημαίνεται ότι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, έχουν κινηθεί ήδη οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε κάθε επίπεδο.