Αύριο για την Ήπειρο: Οι θέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Θεωρούμε ότι η Ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει να είναι το κυρίαρχο, ουσιαστικό και αποφασιστικό όργανο για όλες τις σοβαρές υποθέσεις που απασχολούν την Περιφέρεια.

Με την έννοια αυτή διαφωνούμε με την εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου στις προτεινόμενες Περιφερειακές Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ακόμη και με την επιφύλαξη του νόμου ότι το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες, που είχε προηγουμένως μεταβιβά­σει στις Επιτροπές.

Πολύ περισσότερο που η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, που προτείνει η πλειοψηφία, αφορά σοβαρά και κρίσιμα θέματα (λ.χ. στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η λήψη αποφάσεων για ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης το σύνολο της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου ακόμη και για έργα Α’ κατηγορίας, για Ρυθμιστικά Σχέδια ή για το Χωροταξικό Σχέδιο Ηπείρου).

Στο κείμενο, που κατέθεσε προ μηνός η παράταξή μας για την λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου είχαμε ζητήσει τη «δημιουργία πολλών συμβουλευτικών οργάνων και επιτροπών δίπλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέραν όσων προβλέπονται ειδικά στη νομοθεσία, για ευρύ αριθμό ζητημάτων. Ενδεικτικά προτείνουμε Επιτροπές για την Εκπαίδευση, την Υγεία, το Περιβάλλον, την Αγροτική παραγωγή, τους Μετανάστες με συμμετοχή των εκπροσώπων τους κλπ. Στις Επιτροπές αυτές πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι παρατάξεις και με απλά μέλη τους, χωρίς δηλ. να είναι Περιφερειακοί Σύμβουλοι».

Συνεπώς είμαστε αντίθετοι στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων (κατά κανόνα με λιγότερη διαφάνεια και ενδιαφέρον από τους πολίτες και τα ΜΜΕ) από τις Επιτροπές και υπέρμαχοι του συμβουλευτικού χαρακτήρα τους με μόνιμη και συνεχή επεξεργασία των αντικειμένων τους και εισαγωγή των θεμάτων στην Ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης.

Εκτός τούτου υπάρχει για μας και ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα αρχών σχετικά με τη σύνθεση των Επιτροπών. Κατά την άποψή μας στη σύνθεση και στο συσχετισμό πλειοψηφίας και παρατάξεων της μειοψηφίας θα πρέπει να αποτυπώνεται η πολιτική βούληση του Ηπειρωτικού λαού, όπως αυτή εκφράστηκε τον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Η πρόταση για 9 μέλη από την πλειοψηφία και 6 από τη μειοψηφία παραβιάζει αυτή τη βούληση, κινείται στα πλαίσια των αντιδημοκρατικών ρυθμίσεων του «Καλλικράτη» και μας βρίσκει αντίθετους.

Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε την πρόταση της πλειοψηφίας και υποστηρίζουμε τη δημιουργία Επιτροπών με συμβουλευτικό χαρακτήρα και σύνθεση ανάλογη με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών. Ωστόσο οι Επιτροπές αυτές σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρουν, καθώς ειδικά σε εποχές Μνημονίου καλούνται να αντιμετωπίσουν κρίσιμες ανάγκες και πιέσεις και να σχεδιάσουν παρεμβάσεις, και θα συμμετέχουμε, στο μέτρο του δυνατού, στη δραστηριότητά τους.

 

Για τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Η πρόβλεψη του ν. 3852/2010  για τον θεσμό του Περιφερειακού Συνεργάτη του Πολίτη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα λίγα θετικά σημεία του Καλλικράτη. Ο νέος θεσμός θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει ένα σοβαρό στήριγμα για τους φορείς αλλά κυρίως για τους απλούς πολίτες απέναντι σε πράξεις κακοδιοίκησης ή αυθαιρεσίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της Περιφέρειας.

Η πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η θέληση της σημερινής πολιτικής πλειοψηφίας, ώστε ο θεσμός να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα και όχι να περιοριστεί σε ένα γραφειοκρατικό και διακοσμητικό ρόλο. Η δεύτερη προϋπόθεση, που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πρώτη, είναι η επιλογή του προσώπου που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο.

Για εμάς, εκτός από το πολιτικο-κοινωνικό κριτήριο που θέτει το κείμενο του νόμου (με τη διατύπωση «προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους», που σημαίνει και κοινωνική καταξίωση και επιστημονική κατάρτιση), θα πρέπει να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες και εκφράσαμε στην άτυπη σύσκεψη των παρατάξεων. Οι προϋποθέσεις αυτές κατά την άποψη της παράταξής μας είναι :

1. Η επιλογή προσώπου εκτός του πολιτικού χώρου της πλειοψηφίας ως ισχυρή επιπλέον εγγύηση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας

2. Η ενεργός παρουσία του στην διεκδίκηση και υπεράσπιση δικαιωμάτων και η βιωματική σχέση του με το δίκαιο ως αδιαπραγμάτευτο αγαθό της κοινωνίας

3. Η γνώση της λειτουργίας των διοικητικών μηχανισμών.

Εκτιμούμε ότι όλες οι παρατάξεις και ιδιαίτερα η πλειοψηφία πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να προτείνουν συγκεκριμένη υποψηφιότητα μεταξύ όσων έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα αξιολογώντας τα παραπάνω στοιχεία.