Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και από την ΠΕ Θεσπρωτίας

sumport

sumportΜέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMPORTMED

Tο έργο SUMPORT – Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις πόλεις του μεσογειακού χώρου με λιμάνια – συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED και στοχεύει στην υποστήριξη της υιοθέτησης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMPs) και στην υλοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο μέσω διαφόρων πιλοτικών δράσεων, όπως νέες λωρίδες ποδηλασίας, ανταλλαγή ηλεκτρονικών ποδηλάτων, carpooling και καινοτόμες εφαρμογές πληροφορικής για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Το έργο εστιάζεται στην αύξηση των ικανοτήτων προγραμματισμού για τη βιώσιμη κινητικότητα των λιμενικών πόλεων μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανταλλαγής εμπειριών. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχουσες πόλεις θα σχεδιάσουν ή θα επικαιροποιήσουν τα δικά τους σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMPs) ως μακροπρόθεσμα έγγραφα στρατηγικής για τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα των μεταφορών.

Οι λιμενικές πόλεις θα εφαρμόσουν και θα προσομοιώσουν πιλοτικές δράσεις για τη δοκιμή διάφορων τύπων μέτρων (π.χ. λωρίδες ποδηλάτων, σύστημα διαμοιρασμού ποδηλάτων, carpooling, εφαρμογή ΤΠΕ για τις δημόσιες μεταφορές) σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα με απτό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών

Το SUMPORT εξετάζει το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που επιδεινώνεται από την κυκλοφορία που προέρχεται από το λιμάνι, παρέχοντας βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τις μεμονωμένες μεταφορές αυτοκινήτων.

 sumport_area

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

·        Να βελτιωθούν οι χωροταξικές ικανότητες για τη βιώσιμη κινητικότητα μέσω της κατάρτισης των δημόσιων υπαλλήλων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών πόλεων λιμένα MED ·

·        Να δοκιμάσουν ή να προσομοιώσουν πιλοτικές δράσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα στη Βαλένθια, το Κόπερ, το Κότορ, το Δυρράχιο, τη Λεμεσό και την Ηγουμενίτσα.

·        Να εκπονηθούν, να επικαιροποιηθούν ή να εναρμονιστούν τα SUMPs σε ορισμένες από τις συμμετέχουσες πόλεις MED

·        Ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης SUMPORT, η οποία θα εδραιώσει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου και θα θέσει στη διάθεση της ευρύτερης κοινότητας επαγγελματιών της περιοχής υλικό κατάρτισης και άλλα χρήσιμα εργαλεία και έγγραφα.

Τι είναι αυτή η δραστηριότητα;

Στόχος του έργου είναι η επέκταση των βασικών αρχών της βιώσιμης κινητικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Τα Σχέδια SUM αναπτύσσονται για αστικές περιοχές με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την εξασφάλιση περιβαλλοντικών και υγειονομικών οφελών, τη βελτίωση της εικόνας των πόλεων κλπ.

Τι θα γίνει;

Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου επέκτασης των αρχών βιώσιμης κινητικότητας σε όλους τους Δήμους της ΠΕ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα, Φιλιάτες & Σούλι), μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες και λαμβάνοντας υπόψη το ΣΒΑΚ της Ηγουμενίτσας το οποίο ταυτόχρονα βρίσκεται σε ανάπτυξη, τα σχέδια ανάπτυξης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΠΕ Θεσπρωτίας, τα χαρακτηριστικά της ΠΕ (οικονομικές δραστηριότητες, γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές πτυχές, εγχώριες και τουριστικές ροές κ.λπ.) και τις απόψεις των τοπικών φορέων (Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας, logistics και τουριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις πολιτών κ.λπ.).

Αυξάνονται τα ποδήλατα στην Ηγουμενίτσα

 

Ένα σύστημα ανταλλαγής ποδηλάτων είναι ένα δίκτυο ποδηλάτων και σταθμών που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν σύντομα ταξίδια (1-3 μίλια ≈ 1,7 – 4,8 χλμ.) Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Η απλή πράξη αύξησης του αριθμού των ατόμων σε ποδήλατα ωφελεί τη δημόσια υγεία, μειώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση των οχημάτων και βελτιώνει την πρόσβαση στις οικονομικές ευκαιρίες.

 

Το υφιστάμενο σύστημα εγκαταστάθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του έργου «ADRIMOB» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007 – 2013. Στα πλαίσια του έργου SUMPORT, η Π.Ε Θεσπρωτίας εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος κατανομής ποδηλάτων, με:

 

·      εγκατάσταση τρίτου σταθμού ενοικίασης και

·      αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων ποδηλάτων από 10 στην τρέχουσα κατάσταση σε 30 συνολικά (θα αποκτηθούν 20 νέα ποδήλατα).

 

Οι ομάδες-στόχοι που ασχολούνται με την πιλοτική δραστηριότητα της επέκτασης του συστήματος κατανομής ποδηλάτου στην Ηγουμενίτσα είναι κάτοικοι Ηγουμενίτσας και πολίτες άλλων δήμων Θεσπρωτίας, τουρίστες, φοιτητές, άλλοι επισκέπτες, επαγγελματίες του τουρισμού, εργαζόμενοι, εμπορικά καταστήματα κλπ.

Ποιος θα επωφεληθεί από αυτό;

Οι ομάδες – στόχοι που απευθύνεται το έργο είναι οι Δήμοι Ηγουμενίτσας, Σουλίου  και Φιλιατών), η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι Αστυνομικές Αρχές, ο Λιμένας Ηγουμενίτσας, το Εμπορικό Επιμελητήριο, Μεταφορείς / Προμηθευτές, Πανεπιστημιακή κοινότητα, Κάτοικοι κλπ.

Υπεύθυνος εταίρος για τη δράση είναι η Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Εταίροι στο ίδιο πρόγραμμα είναι η Λεμεσός στην Κύπρο, η Βαλένθια στην Ισπανία, η Τεργέστη στην Ιταλία, η Κόπερ Σλοβενίας και το Δυρράχιο Αλβανίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.