Γαριδοκαλλιέργεια στην Κεστρίνη

2011-02-01 19:22:20

EUROPRAWN HELLAS Α.Ε.

Κύπρου 26, 46100, Ηγουμενίτσα

 

 

Δελτίο Τύπου

 

H Europrawn Hellas A.E. με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ένταξη της επένδυσης με τίτλο “Ίδρυση Χερσαίας μονάδας εκτροφής Γαρίδας” στον Αναπτυξιακό Νόμο, πράξη που ολοκληρώνει επιτυχώς τον δεκαετή κύκλο προσπαθειών της εταιρείας για την ίδρυση της παραπάνω μονάδας.

 

Η μονάδα, κλειστού θερμοκηπιακού τύπου, στην παρούσα φάση θα απορροφήσει περίπου €1.750.000,00 και θα δημιουργήσει περί τις 15 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενώ στο τέλος της υλοποίησης ολόκληρου του επενδυτικού σχεδίου, προβλέπει περισσότερες από 40 θέσεις εργασίας.

 

Η Εuroprawn Hellas θα λειτουργήσει με ένα πρωτοποριακό, αυτόματα ελεγχόμενο, ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης υδάτων διεθνών τεχνικών προδιαγραφών, όπου θα παράγονται προϊόντα αλιείας υψηλών προδιαγραφών ποιότητας από το στάδιο της επώασης, ενώ θα υπάρχει μηδενική εκροή υδάτων/αποβλήτων (Biosecure Zero Exchange System) προς το περιβάλλον. Οι παραγωγικές διαδικασίες, που θα εστιαστούν στην παραγωγή (110tn/έτος στην πρώτη φάση) της γαρίδας τύπου Black Tiger, είναι απόρροια ενός συνδυασμού ήδη εφαρμοσμένων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στον τομέα αυτό. Η Εuroprawn Hellas στοχεύει η μονάδα αυτή να αποτελέσει επίσης, κέντρο τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, στον τομέα της γαριδοκαλλιέργειας, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάρχουν στην περιοχή.

 

Η μονάδα έχει χωροθετηθεί στο Νομό Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στον Δήμο Ηγουμενίτσας. Η Εuroprawn Hellas θα δημιουργήσει μια σύγχρονη τεχνολογικά, χερσαία θερμοκηπιακή μονάδα βιολογικής εντατικής υδατοκαλλιέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, στο παλαιό δέλτα του ποταμού Καλαμά. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ολοκληρώνεται σε 18 μήνες.

 

Η Θεσπρωτία διαθέτει ένα άριστο ιστορικό περιβαλλοντικής ευαισθησίας με αποτέλεσμα την άριστη ποιότητα των υδάτων τόσο του γλυκού όσο και του θαλάσσιου νερού την οποία η λειτουργία της μονάδας αυτής θα διαφυλάξει. Το καθαρό περιβάλλον των υδάτων του νομού από μολυσματικές ασθένειες και άλλου τύπου μολύνσεις, ευνοούν ιδιαίτερα την εγκατάσταση μιας σύγχρονης βιολογικής μονάδας υδατοκαλλιέργειας φιλικής προς το υπάρχον οικοσύστημα. Οι ανάγκες τις μονάδας σε ποσότητες νερού είναι ελάχιστες λόγω της συνεχούς ανακύκλωσης των υδάτων αυτής. Οι απαιτήσεις αυτές ανέρχονται σε 72.000 κυβικά νερού (γλυκού και θαλάσσιου) κατά την πρώτη φάση πλήρωσης των δεξαμενών και στην συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της μονάδας οι απαιτήσεις είναι ελάχιστες και εξαρτώνται από τις απαιτήσεις εξισορόπησης της αλατότητας και εξάτμισης του ύδατος.

 

Η δημιουργία της μονάδας αυτής με την διασφάλιση αειφορικών προσεγγίσεων στη παραγωγική διαδικασία και την εκμετάλλευσή τους, με την βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στα πλαίσια βιώσιμων πρακτικών με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, θα δημιουργήσει και θα διασφαλίσει ένα νέο κοινωνικοοικονομικό ιστό απασχολώντας άμεσα και έμμεσα δεκάδες εργαζομένους, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της ακριτικής αυτής περιοχής και στην οικονομική αναζωογόνηση και δραστηριότητα της ελληνικής υπαίθρου.

 

Επίσης η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών επενδύσεων, τόσο σε πάγιες εγκαταστάσεις, όσο και σε τεχνολογία και τεχνογνωσία, θα βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη του τομέα αλιείας μέσω των εξαγωγών, όσο λίγοι τομείς της Πρωτογενούς παραγωγής.

 

Η δημιουργία της μονάδας αυτής θα συμβάλει επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση και σταθεροποίηση του τομέα αυτού που ήδη είναι σημαντικός στην Θεσπρωτία, αλλά και την εδραίωσή του στο διεθνές σκηνικό, με ότι θετικό συνεπάγεται αυτό, για την Εθνική Οικονομία και τον κοινωνικό ιστό.

 

Η υποστήριξη των τοπικών αρχών και η ένταξη της επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο της Περιφέρειας Ηπείρου, στέλνει ένα θετικό μήνυμα σε πιθανούς επενδυτές που ανέμεναν τα αποτελέσματα της επένδυσης αυτής για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Ιδιαίτερα δε καλωσορίζει Έλληνες που ζουν στον εξωτερικό, ώστε να επιδιώξουν τον επαναπατρισμό τους και τις επενδύσεις στον τόπο τους.

 

 

 

Για τη Europrawn Hellas A.E

 

 

 

Τσάνης Αθ. Ναπολέων

 

Διευθύνων Σύμβουλος