Για ασυνεννοησία και άγνοια διαδικασιών κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή η παράταξη Αργύρη

alt

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους ασυνεννοησίας  και  άγνοιας  διαδικασιών και αποτελεσματικών λειτουργιών ξεκίνησε,  έστω  και  τώρα,  η  συζήτηση  για  τα  θέματα  Παιδείας και Εκπαίδευσης και στην  αιρετή  Περιφέρεια  Ηπείρου.

Θέματα που έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι είναι από τα  μεγαλύτερα  που  απασχολούν  την  κοινωνία  της  Ηπείρου.

Έκπληκτοι  διαπιστώσαμε,  όλοι  όσοι  συμμετείχαμε  στη  σύσκεψη  που  προκάλεσε  ο  Αντιπεριφερειάρχης,  κ.Κολόκας,  να  παραμένουν  τα  ίδια  πρόσωπα  για  να  ξανασυζητήσουν  το  ίδιο  θέμα  στη  σύσκεψη  που  προκάλεσε  ο  έτερος  Αντιπεριφερειάρχης,  κ.Πότσης,  ο  οποίος  είναι  και  πρόεδρος  της  επιτροπής  κοινωνικών  θεμάτων.

Ταυτόχρονα,  την  ίδια  ώρα,  πραγματοποιήθηκε  ημερίδα  για  το  πρόγραμμα  «εξοικονομώ  κατ’  οίκων».

Η  παράταξη  «Ήπειρος – Τόπος  να  Ζεις»,  δια  του  επικεφαλής  της,  κ. Βαγγέλη  Αργύρη,  είχε  ζητήσει  έγκαιρα  με  έγγραφό  της  την  σοβαρή  και  υπεύθυνη  αντιμετώπιση  του  θέματος, μέσα  από  την  απαιτούμενη  διαβούλευση  στα  θεσμοθετημένα  όργανα  της  αιρετής  Περιφέρειας  Ηπείρου.

Δυστυχώς  διαπιστώσαμε  ότι  για  μια  ακόμη  φορά, η  Περιφερειακή  Αρχή  χρησιμοποιεί  όλα  τα  θέματα  για  την  άσκηση  μικροπολιτικών  σκοπιμοτήτων, χωρίς  συντονισμό, χωρίς  τον  προφανή  στόχο  της  εποικοδομητικής  συμβολής  προς  την  κατεύθυνση  επίλυσης  των  προβλημάτων και της χάραξης μίας σοβαρής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Παρά τις παλινωδίες της Περιφερειακής Αρχής,  η  θέση  της  παράταξης  «Ήπειρος  Τόπος  να  Ζεις»  για  το  ζήτημα   της  Εκπαίδευσης και της Παιδείας  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου,  είναι  ξεκάθαρη  και  εκφράστηκε  απ’ τα  μέλη  της  στις  “διαδοχικές  συσκέψεις”  που  πραγματοποιήθηκαν.

Συνοπτικά  οι  θέσεις  αυτές, όπως κατατέθηκαν,  είναι :

  • Όποιες  αλλαγές  γίνουν , να  αποβλέπουν  αποδεδειγμένα  στη  βελτίωση της παρεχόμενης  εκπαίδευσης  προς  τους  μαθητές.
  • Λέμε  όχι  στις  αλλαγές που  αποβλέπουν  στην  εξοικονόμηση  χρημάτων  εις  βάρος  της  ποιοτικής  παροχής  εκπαίδευσης  .
  • Σε  κάθε  προτεινόμενη  αλλαγή,  να  λαμβάνεται  σοβαρά  υπόψη  τόσο  η  χρονική  διάρκεια  της  μετακίνησης  των μαθητών  όσο  και  οι  συνθήκες  μετακίνησής  τους.
  • Να  ληφθούν  υπόψη  οι  υλικοτεχνικές  και  οι  κτιριακές  υποδομές  των  υφιστάμενων  σχολικών  μονάδων.
  • Θέλουμε  ένα  σχολείο  που  θα  αποτελεί  πολυχώρο  για  τον  μαθητή  αλλά  και  την  τοπική  κοινωνία.
  • Να  ληφθούν  υπόψη  όλες  οι  αποφάσεις  των  εμπλεκόμενων  συλλογικών  οργάνων  που αποβλέπουν  στη  βελτίωση  παροχής  ποιοτικής  εκπαίδευσης.