Γωνιά: Για να θυμούνται οι παλιοί και να… μαθαίνουν οι νεότεροι…

gonia1998

gonia1998Η Γωνιά το 1998… σήμερα και στο μέλλον…(;;;)

Η Γωνιά το 1998…

gonia1998

Η Γωνιά σήμερα…

goniashmera

Η Γωνιά στο μέλλον… (;;;)

goniamellon