Δήμος Ηγουμενίτσας: Έκκληση για το νερό!

igmdimarxeio

igmdimarxeioΤο τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκε σειρά προβλημάτων στα δίκτυα ύδρευσης των Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι κύριες αιτίες υπήρξαν η παλαιότητα των δικτύων, προβλήματα με τις γεωτρήσεις, αλλά και η υπερκατανάλωση.

Σήμερα, με τις παρεμβάσεις του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, τοπικών Αντιδημάρχων και  με τις εντατικές εργασίες συνεργείων του Δήμου υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των τεχνικών υπηρεσιών, τα προβλήματα έχουν αποκατασταθεί στο σύνολό τους.

Η Δημοτική Αρχή, με σκοπό να μην  προκύψουν  εκ νέου τα ίδια προβλήματα, κάνει έκκληση για περιορισμό στην κατανάλωση νερού για άλλες χρήσεις, εκτός της ύδρευσης.

Όπως άλλωστε πράττει και ο Δήμος Ηγουμενίτσας στους χώρους αρμοδιότητάς του.