Δήμος Φιλιατών: Καθορισμός τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

filiati
filiatiΤο Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών, κατά πλειοψηφία, καθόρισε τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – δαπάνη διακλάδωσης – τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη όπως προτάθηκαν με την υπ ́αριθμ. 164/2017 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής , ως ακολούθως : 
Α. Ενιαίο τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης , εμβαδόν ακινήτου χ 3€/μ2 
Β. Δαπάνη διακλάδωσης 125€/διαμέρισμα ή κατάστημα 
Γ. Τέλος χρήσης αποχέτευσης 70% στην αξία του καταναλισκόμενου νερού
Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων 
Για βυτία 10τ. σε 15€/βυτίο 
Για βυτία 20τ. σε 25€/βυτίο 
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης 50€ Το ποσό της δαπάνης σύνδεσης κατανέμεται στους ιδιοκτήτες του ακινήτου ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που τους ανήκουν και η εξόφληση του ποσού που τους αναλογεί μπορεί να γίνει ή τοις μετρητοίς (εφάπαξ) με 10% έκπτωση ή σε 10 μηνιαίες δόσεις. 
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν συνδεθεί ή συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους χρήσης υπονόμου, το οποίο εισπράττεται δια των λογαριασμών κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτός ισχύει σήμερα. 
Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας: κ.κ. Παππάς Μηνάς, Βλάχος Παρασκευάς, Φερεντίνος Σπυρίδων, Κολιομίχος Σπυρίδων , Μπότος Σπυρίδων , Μπεράτης Γεώργιος, Στεργίου Παναγιώτης και Λένης Φίλιππος, δηλώνοντας ότι “ψηφίζουμε τα υπόλοιπα και καταψηφίζουμε το τέλος χρήσης αποχέτευσης 70% στην αξία του καταναλισκόμενου νερού, θα πρέπει να γίνει οικονομική μελέτη με κύρος , με υπογραφή του μελετητή , η ομάδα που θα τη φτιάξει να μας ενημερώσει και στη συνέχεια να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο”.