Δήμος Φιλιατών: Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ

Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση 17η έτους 2011

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση οικονομικής κατάστασης εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων κατά το α’ τρίμηνο του έτους 2011 του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

2. Έγκριση οικονομικής κατάστασης εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων κατά το β’ τρίμηνο του έτους 2011 του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 160/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση Προϋπολογισμού– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

6. Έκφραση γνώμης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ βάθους μικρότερου των 50 μ στη θέση ΜΥΛΟΙ ΣΜΕΡΤΟΥ του Σπυρίδωνα Μπέλλου στο Τ. Κ. Σμέρτου της Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών»– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

7. Παραχώρηση έκτασης στον Σπυρίδωνα Πασχάλη για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στη Τοπική Κοινότητα Τρικορύφου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

8. Έγκριση διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

9. Έγκριση διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση προς τιμή του ιατρού κ. Βασίλειου Διαμάντη– Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Παπαδοπούλου Σοφία._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ