Δίωξη για παράβαση καθήκοντος στο Δήμαρχο Φιλιατών

Δίωξη για παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος του Δημάρχου Φιλιατών κ. Σπύρου Παππά, μετά από καταγγελία του εκδότη της εφημερίδας ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας και δημοσιογράφου κ. Βαγγέλη Αναστασίου.

Οι ανακριτικές αρχές, αφού εξέτασαν τη καταγγελία και τις καταθέσεις, αποφάσισαν να παραπέμψουν τον κ. Παππά, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσπρωτίας, σήμερα Τετάρτη 25 Μαΐου 2022.

Η καταγγελία που κατέθεσε ο εκδότης της εφημερίδας ΤΙΤΑΝΗ και στρέφεται κατά του δημάρχου, αφορά παράβαση του άρθρου 5 του Ν.3584/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Με λίγα λόγια, ο Δήμαρχος Φιλιατών, κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και πως με πρόθεση, είχε αποκλείσει την εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ από τις πληρωμένες δημοσιεύσεις του Δήμου Φιλιατών.

Συγκεκριμένα ο κ. Παππάς καταγγέλθηκε διότι παρέβη συστηματικά τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, που απορρέουν από την προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159) υποχρέωσή του, για ίση κατανομή των δημοσιεύσεων, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 3 Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α /20.3.2007), των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (παρ.6 άρθρου 1 Ν.1256/1982), όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, η οποία, ως υποχρέωση επαναλαμβάνεται στο άρθρο 3 Ν.3584/2007.