Δελτίο Τύπου της Μ.Κ.Ο.”Αίτημα”: Στη φυλακή όσοι ζητούν άσυλο στην Ηγουμενίτσα! – Τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία…

“Στα πλαίσια των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010, η οργάνωσή μας υλοποιεί πρόγραμμα παροχής νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες που βρίσκονται στην περιοχή της Ηγουμενίτσας. Το πρόγραμμα αυτό, που υλοποιείται σε συνεργασία με τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Στόχος του εγκεκριμένου αυτού προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι πρόσφυγες για τα δικαιώματά τους και να βοηθηθούν να τα ασκήσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο τα στελέχη του προγράμματός μας άρχισαν την ενημέρωση των προσφύγων και ορισμένοι από αυτούς ζήτησαν την συνδρομή μας προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Μετά την υποβολή του πρώτου αιτήματος και όταν πλέον ενημερώσαμε τις τοπικές αστυνομικές αρχές ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αιτήματα, μας κατέστη γνωστό ότι όποιος υποβάλει αίτηση ασύλου χωρίς να διαθέτει ταξιδιωτικά έγγραφα θα κρατηθεί (σημειώνουμε ότι ελάχιστοι πρόσφυγες διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα).

Παρ’ότι θεωρήσαμε αδιανόητη μία τέτοια ενέργεια από τις αστυνομικές αρχές, ενημερώσαμε σχετικά έναν υπήκοο Σουδάν τον οποίο είχαμε προγραμματίσει για υποβολή αιτήματος ασύλου και αυτός επέμεινε στην αρχική του βούληση να προχωρήσει. Την 29/4/2011 τον συνοδεύσαμε στο Τμήμα Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας. Η αίτηση ασύλου υποβλήθηκε, ωστόσο ο αιτών -κατόπιν πρότασης του Τμήματος Αλλοδαπών και απόφασης του Αστυνομικού Διευθυντή Θεσπρωτίας- συνελήφθη και κρατείται.

Οι αστυνομικές αρχές, τιμωρώντας με φυλάκιση όποιον επιχειρήσει να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου, ουσιαστικά καταργούν το δικαίωμα αυτό. Πρόκειται για μία πρακτική που συνιστά βάναυση παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων όπως αυτά αποτυπώνονται στις διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα μας.

Καλούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την κοινωνία των πολιτών να λάβουν θέση επί του θέματος.”

Τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία

(ΠΔ 114/2010 αρ.13)

“Αλλοδαπός υπήκκος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, που ζητά άσυλο δεν κρατείται επειδή εισήλθε και παραμένει παράνομα στη χώρα.

Κατ’ εξαίρεση κρατείται σε κατάλληλο χώρο ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, που ζητά άσυλο για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) Δεν φέρει ή έχει κατασρέψει τα ταξιδιωτικά του έγγαφα και είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί η ταυτότητά του, οι συνθήκες εισόδου και τα πραγματικά στοιχεία προέλευσής του, ιδίως στις περιπτώσεις μαζικών αφίξεων παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών. 

β) Συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη για λόγους που αναλύονται ειδικώς στην απόφαση κράτησης.

γ) Κρίνεται αναγκαία για την ταχεία και αποτελεσματική εξέταση του αιτήματος.

Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ στις περιπτώσεις αιτούντων που είναι και παραμένουν κρατούμενοι , σύμφωνα με εγκύκλιο του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ που εστάλει στις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας στις 03-01-2011.