Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τις Ιχθυοκαλλιέργειες – Δεν επιτρέπει ασφαλτικά…

psaria

Υπεγράφη στις 04/11/2011 και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ σήμερα 14/11/2011 η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από 9 συναρμόδιους Υπουργούς, στο άρθρο 7, “Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης μονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας” αναφέρει πως η απαιτούμενη απόσταση είναι “Χίλια (1.000) μέτρα τουλάχιστον από λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης.”

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πλέον η Μονάδα πετρελαιοειδών και ασφαλτικών στη Λωρίδα της Σαγιάδας, δεν μπορεί να εγκατασταθεί εκεί…

Πέρα από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων χωροθέτησης που υπέγραψε στις 26/11/2011 η Γ.Γ.Α.Δ Ηπείρου, κ. Δ. Γεωργακοπούλου – Μπάστα, πλέον με ισχύον το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών, δεν μπορεί να εκδοθεί ούτε άδεια εγκατάστασης, ούτε άδεια λειτουργίας για τη μονάδα αυτή στην περιοχή της Λωρίδας, αφού εκεί και σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων βρίσκονται ήδη (εδώ και 25 χρόνια) εγκατεστημένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Οπότε, τα ερωτήματα που οι θεσπρωτικοί φορείς έθεσαν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της έγκρισης εκ μέρους της κ. Μπάστα, παραμένουν:

– Γιατί έσπευσε να υπογράψει την απόφαση 8 μόλις μέρες πριν την υπογραφή της ΚΥΑ και ενώ γνώριζε ότι επίκειται η υπογραφή της;

– Σε τι εξυπηρετεί πλέον αυτή η υπογραφή, αφού με την ισχύουσα πλέον ΚΥΑ, δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης της μονάδας ασφαλτικών;

– Έχει σχέση αυτή η υπογραφή με την εκδίκαση στο τέλος του μήνα της προσφυγής στο ΣτΕ για το ιδιοκτησιακό του οικοπέδου;

– Κινδυνεύει το υπό πτώχευση Ελληνικό Δημόσιο, εξ’ αιτίας της υπογραφής αυτής, να κληθεί να αποζημιώσει τους ιδιώτες, για τυχόν έξοδα που έκαναν κατά την προσπάθειά τους υλοποίησης της επένδυσής τους;

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ εδώ: