ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Ε. ΚΙΝ.ΑΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

kinal

Το Κίνημα Αλλαγής στο πλαίσιο της άσκησης των αντιπολιτευτικών του καθηκόντων με υπεύθυνο και συστηματικό τρόπο, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και λαϊκισμούς, οργάνωσε το τριήμερο 22 – 24 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την ώρα που το … «επιτελικό κράτος» της Ν.Δ. σχεδιάζει εν κρυπτώ το εθνικό πρόγραμμα ανάκαμψης και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται με ήσσονος σημασίας ζητήματα, το Κίνημα Αλλαγής είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες έχουν εκπονήσει στελέχη με γνώση και εμπειρία, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης με τη συμμετοχή μελών της ΝΕ Θεσπρωτίας, ενώ από τους τοπικούς φορείς που είχαν προσκληθεί παρέστησαν και έλαβαν το λόγο, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κ. Αλέκος Πάσχος. Από την πλευρά του ΚΙΝΑΛ τις εισηγήσεις πραγματοποίησαν ο κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, ο οποίος ανέλυσε την τρέχουσα πολιτική συγκυρία και ο κ. Γιάννης Κουτσούκος, ο οποίος ανέλυσε το περιεχόμενο και τη δομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και αναφέρθηκε διεξοδικά στις προτάσεις του ΚΙΝΑΛ, οι οποίες διατυπώνονται μετά από μια διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε και ο βουλευτής Άρτας του ΚΙΝΑΛ κ. Χρήστος Γκόγκας, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στα αναγκαία έργα που χρειάζεται η Ήπειρος.

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης του ΚΙΝΑΛ είναι τα εξής:

1.Διαχωρισμός του Σχεδίου σε εθνικό και περιφερειακό σκέλος, ώστε κάθε Περιφέρεια της χώρας να έχει τη δυνατότητα ένταξης συγκεκριμένων έργων που αναδεικνύουν τα τοπικά πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα και τις αδυναμίες κάθε περιοχής, που αναδείχθηκαν από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας.

2.Οι δημόσιες επενδύσεις του Σχεδίου να κατευθυνθούν προς τους τομείς που σήκωσαν το κύριο βάρος της αντιμετώπισης της πανδημίας και των συνεπειών της, όπως η υγεία, η κοινωνική πολιτική, η παιδεία, η ψηφιακή διοίκηση.

3.Ενίσχυση του ποσοστού της χρηματοδότησης του Σχεδίου, που κατευθύνεται προς τον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι μεταφορές, η ψυχαγωγία κ.α. Έμφαση την υποστήριξη νέων επενδύσεων με καινοτόμα χαρακτηριστικά, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

4.Θέσπιση ενός ευέλικτου και διαφανούς συστήματος διαχείρισης του προγράμματος και εκτέλεσης των έργων και δράσεων, αφού πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο κίνδυνος απώλειας πόρων, γιατί όπως είναι γνωστό η χρηματοδότηση του Ταμείου υπόκειται σε αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς.

5.Συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων, με οργανωμένο, συντονισμένο και συστηματικό τρόπο.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μεγάλα έργα που εκτελούνται ή πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ώστε να αποκτήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες η περιοχή μας, όπως η ολοκλήρωση του εμπορικού τμήματος του λιμένα Ηγουμενίτσας, η σύνδεση Εγνατίας Οδού με το Μαυρομάτι (μέρος της οποίας είναι και η περιφερειακή οδός Ηγουμενίτσας), η βελτίωση της παραλιακής εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, η λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου και στη Θεσπρωτία κ.α. Οι εκπρόσωποι του ΚΙΝΑΛ εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για τη βούληση και την ικανότητα της Κυβέρνησης, να προωθήσει με ταχείς ρυθμούς τις διαδικασίες υλοποίησης των ανωτέρω έργων και ανέφεραν ότι θα παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης και θα υπάρχουν παρεμβάσεις όταν χρειάζεται εντός και εκτός Βουλής.

                            Ο Γραμματέας της Ν.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

                                                 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

                                            ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ