Εγγραφές Παιδιών στην ΤΟΜΥ Ηγουμενίτσας

Σας ενημερώνουμε ότι η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ ) Ηγουμενίτσας έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Οι ΤΟΜΥ είναι ομάδες οικογενειακών γιατρών με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης. Παρέχουν δωρέαν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. (τακτικός έλεγχος, εμβολιασμοί, βεβαιώσεις κτλ) και διενεργούν κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό. Η ΤΟΜΥ Ηγουμενίτσας, η οποία προς το παρόν, είναι στελεχωμένη με έναν Παιδίατρο, έναν Επισκέπτη Υγείας και δυο Διοικητικούς Υπαλλήλους, πραγματοποιούν εγγραφές παιδιών, ασφαλισμένων και μη, της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 2) ΑΜΚΑ τέκνων, 3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 4)  αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή υπεύθυνη δήλωση όπουθα δηλώνεται η διεύθυνση  κατοικίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΤΟΜΥ Ηγουμενίτσας είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση  : Δημοκρατίας 1 ,Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας,

Τ.Κ. 46100 (πρώην ιατρεία ΙΚΑ Ηγουμενίτσας)

Τηλέφωνο   : 2665024408

tomyhgoumenitsa@1545.syzefxis.gov.gr