ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

epirus-topos

epirus-toposΟι εξελίξεις σχετικά με την έκβαση του διαγωνισμού για την πώληση του 67,77% των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ που κατέχει η Αγροτική Τράπεζα, είναι ιδιαίτερα γρήγορες και σημαντικές και επιβάλλεται το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, ως «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ είναι και πρέπει να παραμείνει μία Ηπειρωτική Βιομηχανία που ενισχύει τον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας, συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και αποτελεί ισχυρό πυλώνα της Ηπειρωτικής ζωής.

Αυτό το χαρακτήρα οφείλει να προασπίσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου αποδεικνύοντας πως μπορεί αν έχει ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Η ΑΤΕ αποφάσισε την πώληση του μετοχικού πακέτου που κατείχε στην ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, μία γαλακτοβιομηχανία στην οποία οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της Περιφέρειας κατέχουν το 32,23%, και απασχολεί 371 εργαζόμενους, συνεργάζεται δε με 7.000 κτηνοτρόφους οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά το παραγόμενο γάλα στην εταιρεία.

Η πώληση αποφασίστηκε να μην γίνει μέσω διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού σε 2 φάσεις και ουδέποτε γνωστοποιήθηκε η ακριβής μέθοδος αξιολόγησης που θα εφαρμοζόταν για την επιλογή του αγοραστή των μετοχών, με τη σχετική διακήρυξη να αναφέρει ότι θα επιλεγεί ο υποψήφιος «με την πλέον συμφέρουσα δεσμευτική προσφορά», χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται αν τούτο θα κριθεί βάσει αμιγώς οικονομικών κριτηρίων ή άλλως.

Ομοίως, στη διακήρυξη επαναλαμβανόταν συνεχώς η ευρύτατη (και άκρως καταχρηστική κατά την άποψή μας) διακριτική ευχέρεια της ΑΤΕ να μη δικαιολογήσει την απόρριψη κάποιου εκ των υποψηφίων.

Τα δημοσιεύματα που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και οι εξελίξεις για τις οποίες όλοι μας ενημερωνόμαστε σχετικά με την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας , κάθε άλλο παρά διαφάνεια και αντικειμενικότητα πρεσβεύουν.

Από τις 4 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν , απορρίφθηκε μόνο αυτή των ΕΑΣ της Ηπείρου , η οποία ήταν η μεγαλύτερη οικονομική προσφορά σε μετρητά και συνοδευόταν και από συνεργασία με στρατηγικό εταίρο πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις που, έστω και την τελευταία στιγμή, είχαν τεθεί από τους αξιολογητές.

Αιτιολογία η αμφισβήτηση της «άμεσης πληρωμής του τιμήματος, στην περίπτωση που οι Ενώσεις αναδεικνύονταν τελικοί αγοραστές του πακέτου των μετοχών» τη στιγμή που οι Ενώσεις είχαν συμπεριλάβει στο φάκελο δεσμευτικής προσφοράς Εγγυητική Επιστολή ύψους 1.000.000 ευρώ, η οποία και θα κατέπιπτε υπέρ της ATEBank σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του τιμήματος και ο εκκαθαριστής θα προχωρούσε στον επόμενο επιλαχόντα.

Παράλληλα έγιναν δεκτές προσφορές με πολύ χαμηλότερο τίμημα, επενδυτές οι οποίοι είχαν καταθέσει προσφορά με μικρό αρχικό ετήσιο τίμημα και καταβολή των υπολοίπων σε 6 ετήσιες δόσεις, η οποία προσφορά προφανώς θα καλυπτόταν από τα κέρδη της εταιρείας, ή υποψήφιος επενδυτής, αντιπρόσωπος της ΔΩΔΩΝΗ, που κατέθετε προσφορά συνυπολογίζοντας τα ποσά που όφειλε στην εταιρεία από τη μεταξύ τους συνεργασία (περίπου 11 εκατ. €).

Επιπλέον οι Σύμβουλοι της ΑΤΕ, παρανόμως ζήτησαν εγγράφως από τους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι ο τελικός Αγοραστής θα καταβάλει σε αυτούς 660.000 €, το οποίο και οι Ενώσεις αρνήθηκαν.

Όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει και τα οποία δημιουργούν οσμή «προμελετημένης προσπάθειας απαξίωσης» της ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ , πιστεύουμε πως υποχρεώνουν το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσει τις εξελίξεις σε έκτακτη συνεδρίασή του και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το αίτημά μας αυτό βρήκε καθολική αποδοχή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει μέσα από συλλογικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες να προσφύγει άμεσα σε πολιτικές αλλά και διοικητικές παρεμβάσεις  για τις εξελίξεις αυτές, εκφράζοντας την αντίθεση, τις ανησυχίες και τις ενστάσεις του.

Η ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ είναι και πρέπει να μείνει Ηπειρωτική Βιομηχανία, κτήμα των παραγωγών της περιοχής μας και όλων των πολιτών.

Η παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ προτείνει να αποφασιστούν οι εξής προτάσεις σχετικά με το μέλλον της Γαλακτοβιομηχανίας, οι οποίες και να αποτελούν την αιχμή του δόρατος των ενεργειών μας τις οποίες και μπορούμε να συναποφασίσουμε:

  • Μεταβίβαση του πακέτου μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στις ΕΑΣ στη λογιστική τους αξία (21,3 εκατομμύρια ευρώ), ενέργεια η οποία είναι και σύμφωνη με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΔΩΔΩΝΗ, μετά την αποχώρηση της ΑΤΕ. Η πρώτη αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα μπορεί να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό και παράδειγμα για την προσπάθεια ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα και η Ήπειρος μέσα στην σημερινή , εξαιρετικά δύσκολη , οικονομική συγκυρία.
  • Εάν αυτή η πρόταση δε γίνει αποδεκτή προτείνουμε  την επανάληψη του διαγωνισμού με προκαθορισμένη και ευρέως δημοσιευμένη μεθοδολογία αξιολόγησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται πέραν των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτήρια που θα εκτιμώνται με υψηλό συντελεστή, όπως η συνεργασία του υποψήφιου αγοραστή με τις Ενώσεις – μετόχους, η διασφάλιση των εργαζομένων, των παραγωγών και του υφιστάμενου καθεστώτος συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Βασική προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η άμεση αντικατάσταση των υφιστάμενων αξιολογητών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο , πιστεύουμε , πως μπορεί να δώσει το βηματισμό για τη στάση όλων των φορέων της περιοχής και να ενδυναμώσει την προσπάθεια για αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων στο θέμα της ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ.

Κανένας δεν μπορεί να παίζει με το μέλλον μίας ισχυρής Βιομηχανίας, με τους παραγωγούς της Ηπείρου, τους εργαζομένους και την αναπτυξιακή προοπτική της ΔΩΔΩΝΗΣ.

Να σταλεί το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση πως η σημερινή κρίση δεν αντιμετωπίζεται με συνταγές του χτες που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση αλλά με βήματα που κοιτάζουν στην πραγματική ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.

Εισηγητής  για  την  παράταξη  «ΗΠΕΙΡΟΣ  ΤΟΠΟΣ  ΝΑ  ΖΕΙΣ»

Κώστας  Μπόβολος

Περιφ.Σύμβουλος  Άρτας