Εκτός μηχανογραφικού δελτίου τρία τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

tei igoumenitsas

tei igoumenitsasΓια μία ακόμη χρονιά εκτός μηχανογραφικού δελτίου μένουν τρία τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου τα οποία ουσιαστικά οδηγούνται στο κλείσιμο. Πρόκειται άλλωστε για αυτά που το Υπουργείο Παιδείας εδώ και μήνες ζητούσε την συγχώνευσή τους με άλλα.

Τα δύο τμήματα λειτουργούν στην Ηγουμενίτσα και η συνεχής υποβάθμισή τους αποτελεί πλήγμα για την περιοχή ενώ το τρίτο έχει έδρα στην Άρτα.

Συγκεκριμένα εκτός μηχανογραφικού μένουν τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας- Αλιείας και Τουριστικών Επιχειρήσεων, τμήματα δηλαδή που θα μπορούσαν πολύ εύκολα και άνετα να συνδεθούν με την τοπική παραγωγή.

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου βλέποντας την εξέλιξη αυτή τονίζει ότι πλήττεται η δυναμική ακαδημαϊκή του υπόσταση. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρει:

«Το ΤΕΙ Ηπείρου αναγνωρίζοντας το επιστημονικό κύρος και έργο των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας και Τουριστικών Επιχειρήσεων και τη σύνδεση τους με την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας, και της Ηπείρου ειδικότερα, θεωρώντας, παράλληλα, ότι οι πρότερες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στερούνταν αντικειμενικής κρίσης και πραγματικών επιστημονικών δεδομένων, όντας άδικες, στηρίζει και προωθεί την άμεση επανένταξη των τριών Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας και Τουριστικών Επιχειρήσεων στο μηχανογραφικό δελτίο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με τον αριθμό των υποψηφίων που έχουν καθορίσει τα ίδια τα Τμήματα και έχει ήδη αποσταλεί στο Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το ΤΕΙ Ηπείρου θεωρεί ότι πλήττεται η δυναμική ακαδημαϊκή του υπόσταση με την απουσία των συγκεκριμένων Τμημάτων από την οργανωτική του δομή».