Ενημέρωση και άσκηση αντισεισμικής ετοιμότητας στο Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ

Με το σύνθημα: «Η γνώση και η πρόληψη σώζουν», οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ, στοχεύοντας στην ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς, συμμετείχαν σήμερα στην εκδήλωση ενημέρωσης και στην άσκηση αντισεισμικής ετοιμότητας, που διοργανώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος, ενημέρωσε αρχικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα πρέπει να προστατευτούν σε περίπτωση σεισμού, ενώ στη συνέχεια ο Πύραρχος, Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, κ. Γεώργιος Χαβέλας, και ο Αρχιπυροσβέστης, υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης, Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, κ. Γεώργιος Στύλιος, με τη χρήση ψηφιακού υλικού εξήγησαν διεξοδικά στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση σεισμού και πως θα πρέπει ο καθένας τους να ενεργήσει. Με βάση το υφιστάμενο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας του Σχολείου, ακολούθησε άσκηση ετοιμότητας και οι μαθητές με την βοήθεια των εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκαν άψογα, καθώς εφάρμοσαν όλα όσα προβλέπονταν από το σχέδιο και συγκεντρώθηκαν στους προκαθορισμένους για κάθε τάξη χώρους στο προαύλιο του σχολείου.

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ, ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Ηπείρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Ιωαννίνων για την ανταπόκριση στην πρόσκληση και τις πολύτιμες οδηγίες που έδωσαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση των σεισμών.