Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η Ανάπλαση πεζοδρομίων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης Ηγουμενίτσας

igm1

igm1Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της πράξης  «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΡΤΤΑΑ. Η πράξη, επιλέξιμης δαπάνης 133.000 ευρώ,  αφορά την προετοιμασία 30 ανέργων ωφελούμενων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη «Ανάπλασης πεζοδρομίων και κλιμάκων  στο κέντρο της πόλης Ηγουμενίτσας» με προϋπολογισμό 520.000 ευρώ.

Η πράξη αφορά την ανάπλαση πεζοδρόμων – κλιμάκων στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην ενότητα ΠΕ3 του Γ.Π.Σ. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονες κλίσεις λόγω της γεωμορφολογίας της και η βελτίωση των υπαρχουσών πεζοδρόμων – κλιμάκων θα αναβαθμίσει την προσβασιμότητά τους και την αισθητική του κέντρου της πόλης.

Οι πεζόδρομοι – κλίμακες που βελτιώνονται είναι οι εξής:

1. Οδός Ελίνας, μήκους 56μ. και οδός Παλαμά, μήκους 16 μ., στη βόρεια πλευρά του κτιρίου της Περιφέρειας.

2. Οδός Ευροίας, μήκους 43 μ. στη νότια πλευρά του κτιρίου της Περιφέρειας.

3. Οδός Τορώνης, μήκους 36 μ. σε απόσταση περίπου 60 μ. νοτιοανατολικά του κτιρίου της Περιφέρειας.

4. Οδός Αποδήμων, μήκους 35 μ. παράλληλη της οδού Τορώνης.

5. Οδός Ηροδότου, μήκους 71 μ. σε απόσταση 85 μ. βορειοανατολικά του

Δημαρχείου.

6. Οδός Θουκιδίδου, μήκους 83 μ. σε απόσταση 122 μ. βορειοανατολικά του

Δημαρχείου.

Οι αναπλάσεις περιλαμβάνουν εργασίες πλακόστρωσης, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, κατασκευή ζαρντινιέρων, δημιουργία χώρων πρασίνου, τοποθέτηση καθιστικών, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων και εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.