Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων και Οικισμών του Δήμου Πάργας

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία –Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» το έργο «Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων και Οικισμών του Δήμου Πάργας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.349.766, με πίστωση για το τρέχον έτος 300.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 40 μήνες και η ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31η/12/2015.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ένταξη του έργου, υπογράμμισε ότι με αυτό θα επιτευχθεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών στην παραλιακή ζώνη, που αποτελεί και προγραμματική δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής. 

Την ικανοποίησή του για την  ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου, ο οποίος   χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς με αυτό λύνονται οριστικά τα προβλήματα αποχέτευσης του πρώην Δήμου Πάργας και με την υλοποίησή του όλοι οι οικισμοί θα συνδεθούν με τον υπάρχοντα Βιολογικό Καθαρισμό Πάργας. «Ενισχύονται οι υποδομές της Π.Ε. Πρέβεζας, δημιουργούμε ένα ευνοϊκότερο κλίμα για την τουριστική ανάπτυξη και την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων μας», πρόσθεσε.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Πάργας» θα υλοποιηθεί έργο πλήρους κατασκευής δικτύου συλλογής ακαθάρτων των Δ.Δ Αγιάς και Ανθούσας της σημερινής Δημοτικής Ενότητας Πάργας (του πρώην Δήμου Πάργας) και των οικισμών Αγ. Κυριακής, Βάλτου και Λύχνου της Δ.Ε. Πάργας του ομώνυμου Δήμου μήκους 45,9 χλμ. με την κατασκευή 1466 φρεατίων επίσκεψης δικτύου ακαθάρτων και 28 μικρών και μεγάλων αντλιοστασίων κατάθλιψης ακαθάρτων προκειμένου το έργο να είναι λειτουργικό άμεσα .

Με το υποέργο «Σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ» , πρόκειται να ηλεκτροδοτηθούν τα αντλιοστάσια του δικτύου

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών», θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

Εργασίες Πεδίου: παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών, αποψιλώσεις – καθαρισμοί, αποχωματώσεις – αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων, διερευνητικές τομές Προστασία – Ανάδειξη Μνημείων: συντήρηση κινητών ευρημάτων – λοιπές εργασίες προστασίας

Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση: ανασκαφικές έρευνες, τοπογραφικές αποτυπώσεις, σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση, εργαστηριακές αναλύσεις και λοιπές εργασίες

• Το πρώτο υποέργο παραδοτέα έχει α)45.9 χλμ μήκος δικτύου αποχέτευσης , β)28 αντλιοστάσια μικρά και μεγάλα

• Το δεύτερο υποέργο θα έχει παραδοτέο τη σύνδεση των 28 αντλιοστασίων με το δίκτυο της ΔΕΗ

• Το τρίτο υποέργο παραδοτέα έχει την παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών, αποψιλώσεις – καθαρισμοί, αποχωματώσεις – αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων, διερευνητικές τομές, συντήρηση κινητών ευρημάτων – λοιπές εργασίες προστασίας, ανασκαφικές έρευνες, τοπογραφικές αποτυπώσεις, σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση, εργαστηριακές αναλύσεις.