Επεκτείνονται οι ΧΥΤ (!!!) σε Ελληνικό και Καρβουνάρι

xyta_karboynari2

Καινούριο όρο ανακάλυψε η Περιφέρεια Ηπέιρου σε ανακοίνωσή της με την οποία γνωστοποιεί την επέκταση των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου ώστε αυτοί να έχουν “ορίζοντα χωρητικότητας τουλάχιστον για τα επόμενα 15-20 έτη”.

Στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ηπείρου κάνει αόριστη αναφορά σε ΧΥΤ (Χώρους Υγειονομικής Ταφής) αποφεύγοντας να διευκρινήσει αν πρόκειται για ΧΥΤΑ, δηλαδή για χώρους εναπόθεσης Απορριμμάτων ή ΧΥΤΥ, δηλαδή για χώρους όπου θα εναποτείθεται το Υπόλειμα ΜΕΤΑ την επεξεργασία των απορριμμάτων στο ακριβοπληρωμένο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Απομένει να εξηγήσει ο Περιφερειάρχης, η Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης και πρώην Δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση, αλλά και ο Δήμαρχος Σουλίου, γιατί ακριβώς πρόκειται!

Στο ΧΥΤ Καρβουναρίου θα γίνουν εργασίες την κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤ εκτάσεως περίπου 22 στρ και χωρητικότητας περίπου 389.414 m3 (σύμφωνα με την οριστική μελέτη), αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων καθώς και λοιπές εργασίες για την αναβάθμιση του ΧΥΤ. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 6,83 εκατ. Ευρώ.

Η Περιφέρεια συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες της  για συνδρομή στους καθ΄ ύλην αρμόδιους ΦοΔΣΑ και Δήμους της Ηπείρου – μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων- προχωρά σε δύο ακόμη παρεμβάσεις, που αφορούν την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών ΧΥΤ Ελληνικού και  ΧΥΤ Καρβουναρίου με ορίζοντα χωρητικότητας τουλάχιστον για τα επόμενα 15-20 έτη.

Συγκεκριμένα η σχετική πράξη με συνολικό προϋπολογισμό 10.1 εκ. ευρώ εντάχθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 Στο ΧΥΤ Ελληνικού θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή της Β’ φάσης (επέκτασης του ΧΥΤ) εκτάσεως περίπου 20 στρ. και ελάχιστης χωρητικότητας 250.000 m3 βάσει ΑΕΠΟ (χωρητικότητας 280.410 m3 σύμφωνα με την οριστική μελέτη), την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, καθώς και λοιπές εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΧΥΤ. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε  3 εκατ. Ευρώ

Στο ΧΥΤ Καρβουναρίου θα γίνουν εργασίες την κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤ εκτάσεως περίπου 22 στρ και χωρητικότητας περίπου 389.414 m3 (σύμφωνα με την οριστική μελέτη), αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων καθώς και λοιπές εργασίες για την αναβάθμιση του ΧΥΤ. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε  6,83 εκατ. Ευρώ.

Την ικανοποίησή του για την ένταξη των δύο έργων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, τονίζοντας ότι άμεσα θα ξεκινήσει η δημοπράτηση του της επέκτασης του ΧΥΤ Καρβουναρίου Παραμυθιάς ο οποίος έχει πολύ περιορισμένη εναπομείνασα χωρητικότητα.