Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Ημερίδα ”ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Δ.  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ» διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

την Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και ώρα 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου (Κυρά Βασιλικής 13 -Ισόγειο, Ηγουμενίτσα) και σας προσκαλούν να συμμετέχετε.

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των Μ.Μ.Ε. για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και κατασκευών και έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους πριν την 01/01/2010, οι οποίες μέσω του προγράμματος ενισχύουν τον ήδη υφιστάμενο εξωστρεφή προσανατολισμό τους με δαπάνες που γίνονται για πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές,  ή επιχειρούν για πρώτη φορά σχέδιο εξωστρεφούς δραστηριοποίησης.