Επιμελητήριο: ΠΡΟΣΟΧΗ σε Τηλεφωνικές Επικοινωνίες για υλοποίηση Σεμιναρίων ΕΦΕΤ

Ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη τηλεφωνική εκστρατεία από πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) εκτός Θεσπρωτίας, για την συγκέντρωση αιτήσεων συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια των υπόχρεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Καθώς δεν γνωρίζουμε την υπόσταση ή την ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση αυτού έργου από τους καλούντες, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ στα μέλη μας και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι εάν δεν έχετε ήδη παρακολουθήσει (εσείς και οι εργαζόμενοί σας) τα υποχρεωτικά σεμινάρια ΕΦΕΤ σε κάποιο άλλο φορέα μέχρι σήμερα, και προκειμένου να ανταποκριθείτε στις τυπικές υποχρεώσεις σας και να τα παρακολουθήσετε, εσείς και οι εργαζόμενοί σας, σας προτείνουμε να εξετάσετε τις ακόλουθες εναλλακτικές που παρέχονται από φορείς της περιοχής σας:

•           Είτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας στο Επιμελητήριο (έχοντας μαζί σας τη σφραγίδα της επιχείρησης) για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ Ιωαννίνων, με κόστος 70€/εκπαιδευόμενο, που θα καταβληθεί την ημέρα της εκπαίδευσης στο ίδιο το ΚΕΚ (τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιηθούν και εκτός Ηγουμενίτσας εφόσον υπάρξει τμήμα των 20-25 ατόμων).

•           Είτε να υποβάλλετε αιτήσεις και να παρακολούθησε την εκπαίδευση σε ένα εκ των ιδιωτικών ΚΕΚ που είναι εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ είναι αδειοδοτημένα  ως κατωτέρω:

  1. 1)                  στο ΚΕΚ ΕΚΑΤΗ ΙΚΕ- ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2

(Υπεύθυνος: Τζούρτζος Αναστάσιος, τηλ: 2665028742, 2665021055, Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας).

  1. 2)         Στο ΚΕΚ ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1 (τηλ. 2666023059, Παραμυθιά)
  2. 3)         Στο ΚΕΚ ΖΕΡΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1, (τηλ. 26660300660,

Παραμυθιά)

 

 

Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας